demografija

Europska komisija je u srijedu usvojila prvo Izvješče o utjecaju demografskih promjena u kojem se daje pregled stanja u zemljama članicama EU-a i dugoročnih posljedica tih…