aerodrom

Aerodromu Mostar su blokirana sredstava Vlade Federacije BiH za 2020. godinu zbog netransparentnog trošenja novca i tužbe Ministarstva prometa i komunikacija FBiH, a prilivi sredstava zbog…