zrak

Koncentracije dušikovog-oksida, koji proizvode uvečinom vozila i termoelektrane, opale su za 54% u Parizu i za oko 45% u Madridu, Milanu i Rimu tijekom primjene mjera…