holokaust

U povodu Međunarodnog dana holokausta Radmila Komadina, glavna savjetnica Grada Mostara, Amira Trbonja, načelnica Odjela za gospodarstvo, komunalne i inspekcijske poslove i Božo Ćorić, načelnik Odjela…