FBiH

Plan cijepljenja protiv korone u FBiH

Federalni zavod zdravstvenog osiguranja završio je izradu Plana imunizacije protiv Covida-19 te ga dostavio Federalnom ministarstvu zdravstva. Ovaj dokument bit će sutra razmatran na sjednici Vlade…

Komercijalna cijena za korna-test sada 140 KM

Zavod zdravstveenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH na današnjoj sjednici Upravnog odbora donio je odluku o o izmjeni Tarife zdravstvenih usluga u Federaciji BiH, komercijalna cijena…

1 2 3 4 6