dan državnosti

Hrvatska danas slavi Dan državnosti u spomen na konstituiranje prvog demokratski izabranog višestranačkog Sabora 30. svibnja 1990. godine, čime su nakon desetljeća komunističke vlasti, stvoreni temelji modernog Sabora…

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike izvješćuje javnost da je Zakonom o proglašenju 25. studenog Danom državnosti Republike Bosne i Hercegovine, utvrđeno da je 25. studeni…