BiH

“Učinimo 2020. godinom akcije”

Uvijek pokušavam da kad je god moguće razgovaram sa građanima Bosne i Hercegovine. To mi pomaže da bolje razumijem njihova očekivanja i nade od procesa evropskih…

1 2 3 6