Browsing: Vlada FBiH

Federalna vlada, a na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, dala je suglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog plina za distributivna gospodarska društva na području Federacije BiH, počevši od…

Vlada Federacije BiH donijela je danas dvije odluke o utvrđivanju načina raspodjele i procedure za dodjelu sredstava utvrđenih Proračunom FBiH za 2023. godinu Federalnom ministarstvu financija…