test

Službenici Jedinice granične policije Bijeljina, 30. rujna 2020. godine, nisu dozvolili ulazak za dvoje državljana Narodne Republike Kine, nakon što su prilikom graničnih provjera predočili potvrde…

Zavod zdravstveenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH na današnjoj sjednici Upravnog odbora donio je odluku o o izmjeni Tarife zdravstvenih usluga u Federaciji BiH, komercijalna cijena…