patriotizam

Svi naši patriotizmi, oni s etno prefiksom koji su i najmoćniji, u konačnici su karikaturalni. Što više rade, Bosna i Hercegovina jest nemoćnija, baš kao i…