Browsing: grafit

Ovaj, još jedan u nizu kukavičkih istupa kukavičkih istupa sarajevske gradonačelnice, pogrešan je na svakom zamislivom nivou. Analizirati ga detaljnije, suvišno je za sve koji znaju…