Browsing: cijena

Federalna vlada, a na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, dala je suglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog plina za distributivna gospodarska društva na području Federacije BiH, počevši od…

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu, a na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, dala suglasnost na veleprodajnu cijenu prirodnog plina za distributivna gospodarska društva…

Nedugo nakon početka ruske invazije na Ukrajinu, pomno praćeni indeks cijena hrane Organizacije UN-a za hranu i poljoprivredu (FAO) dosegao je najvišu zabilježenu razinu, potaknuvši potrošačke…