ZBOG MJERA PATE OSTALI PACIJENTI ‘Most 21’ pokrenuo peticiju: Otvorite zdravstvene institucije za sve pacijente – zdravstvo mora biti u službi građana

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Politička stranka ‘Most 21’ pokrenula je online peticiju kojom se zahtjeva da se otvore zdravstvene institucije za sve pacijente u BiH. Cilj peticije je prikupiti što veći broj potpisa građana kako bi se krenulo u pravnu bitku za otvaranje zdravstvenih institucija i pružanje zdravstvene pomoći pacijentima koji su uskraćeni za istu pod izgovorom epidemije koronavirusom.

“Ukoliko se što prije Vlada FBiH, Vlada KS, ministarstva zdravstva u FBiH i KS ne oglase o ovim zahtjevima, javnost ćemo informirati o daljim koracima koje će građani, porezni obveznici koji financiraju rad svih vlada i zdravstvenih institucija, dalje preduzeti s ciljem sprječavanja smrti stanovnika Federacije BiH, zbog uskraćivanja mogućnosti liječenja čime se građanima uskraćuje pravo na život, a oni za to još i plaćaju porez svakog mjeseca”, navodi se u priopćenju Pokreta ‘Most 21’, čiji je predsjednik Amir Reko.

U priopćenju se navodi:

“Tražimo isti tretman svih građana, prema Zakonu o pravima, obvezama i odgovornosti pacijenata FBiH. Zahtjevamo da se kontinuirano pružaju zdravstvene usluge svim pacijentima kojima su iste neophodne jer pacijenti čekaju operacije, biopsije, kemoterapije, fizikalne i druge terapije i dijagnostiku, pod izgovorom epidemije. Zdravstvo mora biti u službi građana jer građani financiraju javno zdravstvo! Ukoliko se budu odbijale i dalje zdravstvene usluge građanima, objavit ćemo novi zahtjev i prijedlog djelovanja građana.

Podsjećamo da se u Zakona o pravima, obvezama i odgovornosti pacijenata FBiH navodi da “Svaki građanin ima pravo na dostupnu zdravstvenu zaštitu u skladu sa zdravstvenim stanjem i osobnim potrebama, zakonom i u granicama materijalnih mogućnosti i sustava zdravstvene zaštite. Zabranjena je diskriminacija u odnosu na vrstu oboljenja”. Dalje se u članku 8. Zakona navodi da “Svaki pacijent ima pravo na sve vrste informacija o svom zdravlju, zdravstvenim uslugama, pravima i obvezama”. U Članu 30. Zakona se definira se i “pravo na zaštitu dostojanstva, fizičkog i psihičkog integriteta, uz poštovanje osobnosti…”.

– Zahtjevamo da se hitno definira i i javno objavi put pacijenata oboljelih od Covid 19 i put pacijenata koji imaju i druge bolesti (jasne upute kome se pacijenti obraćaju u kojim zdravstvenim stanjima, na koji način se obraćaju- telefonom ili osobno, na koje brojeve telefona, postoji li dovoljan broj telefonskih linija za podršku pacijentima, postoje li ambulantna vozila koja će prevesti zaražene COVID-om 19 u bolnicu ukoliko je zdravstveno stanje pacijenta loše i druge važne upute za pacijente).

– Zahtjevamo da se posebno tretiraju teške socijalne grupe, koje mogu biti potencijalni masovni prenositelji bolesti, i to zbog nemogućnosti da sebi priušte sredstva za dezinfekciju i samozaštitu (Romi, migranti i drugi). Da im se minimalno osiguraju pokretni plastični toaleti kako ne bi vršili nuždu na zemljištu i dalje širili razne vrste zaraznih bolesti!

– Tražomo da se hitno oformi web stranica na kojoj će se javno objavljivati podaci iz javnih zdravstvenih institucija, ministarstava, zavoda i fondova, kao i Kriznih šstožera KS i FBIH o javnim nabavkama sve medicinske opreme i druge opreme i zdravstvenih usluga u Kantonu Sarajevo s podacima: Najave javnih nabavki, nazivi subjekata koji su dobitnici u procesu javnih nabavki/ dobavljači, na osnovu kojih kriterija su izabrani, koje su cijene pojedinačnih artikala koje su predmet javne nabavke i kojim zdravstvenim ustanovama će nabavljeni artikli biti isporučeni i kada? Ovaj zahtjev se poziva na Zakon o pristupu javnim informacijama. Podsjećamo da se sve navedene institucije najvećim dijelom financiraju iz prihoda na plaće, honorare-paušale građana- radnika.

Ukoliko se što prije Vlada FBIH, Vlada KS, ministarstva zdravstva u FBiH i KS ne oglase o ovim zahtjevima, javnost ćemo informirati o daljim koracima koje će građani, porezni obveznici koji financiraju rad svih vlada i zdravstvenih institucija, dalje poduzeti s ciljem sprječavanja smrti stanovnika Federacije BiH, zbog uskraćivanja mogućnosti liječenja čime se građanima uskraćuje pravo na život, a oni za to još i plaćaju svakog mjeseca”, stoji u priopćenju iz ‘Mosta 21’.

/Republikainfo.com/

Share.

Comments are closed.