izdvojeno

Do sada 74 diplome nevjerodostojne

U dosadašnjem procesu provjere, a prema dostavljenim izvješćima, utvrđeno je postojanje 74 nevjerodostojne diplome, i to jedna u Financijsko-informatičkoj agenciji, tri u BH Telecomu d.d. Sarajevo,…

1 20 21 22 23 24 38