FBiH

Komercijalna cijena za korna-test sada 140 KM

Zavod zdravstveenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH na današnjoj sjednici Upravnog odbora donio je odluku o o izmjeni Tarife zdravstvenih usluga u Federaciji BiH, komercijalna cijena…

1 2 3 4