terapija

I dalje razvijam unutarnji osjećaj za mjeru naspram sebe i drugih ali i zdravu granicu koja je bila presudna u rješavanju mojih kožnih problema. Timarim svoje…