Browsing: moparking

U cilju dodatnog informiranja građana Mostara o načinu funkcioniranja sustava uređenja mirujućeg prometa u gradu, MOParking je objavio i pojasnio najčešće dobivamo kao upite građana, a…