MIO/PIO

U skladu sa Zakonom o MIO/PIO, isplata mirovina za mjesec travanj, a koja se realizira preko Jedinstvenog računa riznice FBiH,  počinje u utorak 5.svibnja. Iznosi mirovina…