granica

Zajedničke komisije Hrvatske i BiH donijele su odluku o prekategorizaciji međunarodnog putničkog prometa i produžiti radno vrijeme na desetak graničnih prijelaza koji služe stanovnicima koji žive…