Zbog korone i suđenja iz sudnica prelaze na ‘on-line’ – kako će to funkcionirati u praksi?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Visoko sudsko i tužiteljsko vijeće (VSTS) 22. ožujka donijelo je Odluku o organizaciji rada u sudovima i tužiteljstvima u BiH. U cilju preventivnog djelovanja i sprječavanja pojave širenja korona virusa u sudovima i tužiteljstvima u BiH naložene su posebne mjere, no pitanje je kako će on-line suđenje funkcionirati u praksi.

Naložene su posebne mjere u sudovima i tužiteljstvima i to:

– Odlažu se glavni pretresi u kaznenoj materiji izuzev u predmetima: u kojima je određen pritvor ili se traži određivanje pritvora u kojima postoji opasnost od zastarjelosti u ostalim hitnim slučajevima propisanim kaznenim zakonima u Bosni i Hercegovini.

– Odlažu se ročišta u prekršajnoj materiji osim u predmetima koji su pokrenuti na osnovu prijave zbog postupanja suprotno izdatim rješenjima i naredbama nadležnih organa za vrijeme proglašenja nesreće prouzročene pojavom Korona virusa (COVID-19). Dežurni sudac iz prekršajne oblasti može ocijeniti da i drugi predmet zbog razloga hitnosti može uzeti u rad.

– Odlažu se ročišta u građanskoj materiji izuzev u predmetima u kojima se treba odlučiti o mjeri osiguranja.

– U sudovima je potrebno organizirati dežurstva sudaca iz kaznene, građanske i prekršajne materije za postupanje po predmetima iz či. 1. 2. i 3. ove odluke.

U javnosti su različita mišljenja o mogućnosti on-line suđenja, a svoj komentar na ovu temu dala je i mostarska odvjetnica Nada Dalipagić.

“Ovaj način suđenja u kaznenim predmetima smatram teško izvodljivim i to iz više razloga. Mislim da većina sudova nije tehnički osposobljena za ovakvu vrstu suđenja. Posebno napominjem da su u tijeku veliki kazneni predmeti u kojima ima deset ili više optuženih, od kojih se neki nalaze u pritvoru u kazneno popravnim zavodima, pa je teško izvodivo da na bilo koji način sudjeluju na glavnim pretresima. Pored tehničkih poteškoća, smatram da bi ovakvim suđenjem bio narušen i osnovni princip svakoga suđenja, a to je princip neposrednosti”, komentira Dalipagić.

Ova odvjetnica potom podsjeća na Članak 312. Zakona o kaznenom postupku F BiH kojim je propisano da su bitne povrede odredaba kaznenog postupka ako je glavni pretres održan bez lica čija je prisutnost na glavnom pretresu po zakonu obvezna ili ako Sud u tijeku glavnog pretresa ili prilikom donošenja presude nije primijenio ili je nepravilno primijenio neku odredbu ovog zakona, a to je bilo ili je moglo biti od utjecaja na zakonito i pravilno donošenje presude.

“Ovome treba posebno dodati odredbe članka 296. Zakona o kaznenom postupku u kojem je propisano da Sud zasniva presudu samo na činjenicama i dokazima koji su izneseni na glavnom pretresu, a Sud je dužan da savjesno ocjeni svaki dokaz pojedinačno i u svezi sa ostalim dokazima i na osnovu takve ocjene izvede zaključak je li neka činjenica dokazana. U tijeku kaznenog postupka saslušavaju se svjedoci, vještaci, provode materijalni dokazi i sve to bi u online suđenju bilo teško izvodivo”, zaključuje odvjetnica Dalipagić.

/Republikainfo.com/

Share.

Comments are closed.