Povjerenstvo za sigurnost: Hitno smijeniti Solaka, FUCZ pripojiti MUP-u, ispitati raskid ugovora sa ‘Srebrenmo malinom’

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Povjerenstvo za sigurnost Zastupničkog doma Parlamenta FBiH sačinila je 12 zaključaka kojim se izravno od Vlade i Parlamenta FBiH traži djelovanje u svezi s aferom “Respiratori”, čiji su glavni akteri suspendirani direktor Federalne uprave civilne zaštite Fahrudin Solak i direktor “FH Srebrena Malina” Fikret Hodžić, izvjestio je Klix.ba.

Ovo su zaključci Povjerenstva za sigurnost, koje je danas predstavio predsjednik ovog tijela Damir Mašić (SDP):

1. Povjerenstvo konstatira da rad FUCZ-a nije u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća jer ne postoji odgovarajući program za zaštitu.

2. Povjerenstvo smatra da FUCZ prilikom kupovine respiratora nije izvršila analizu na tržištu i nije kontaktirala gopodarska društva koja se nalaze u registru veleprometnika medicinskih sredstava pri Agenciji za lijekove BiH.

3. Povjerenstvo je utvrdilo da je FUCZ stvorila obligacijski odnos “FH Srebrena malina” u trenutku kada su imali informaciju da to društvo nema odobrenja za promet medicinskih sredstava.

4. Povjerenstvo smatra da se FUCZ nije ponašao kao dobar gospodarstvenik u skladu sa Zakonom o obligacijskim odnosima.

5. Povjerenstvo smatra da FUCZ nije provjerila profesionalnu sposobnost “FH Srebrena malina” prije sklapanja ugovora od 10,5 milijuna KM za nabavku respiratora.

6. Uzimajući u obzir to da se radi o avansnom plaćanju kupoprodajnog ugovora Povjerenstvo smatra da je FUCZ propustila osigurati adekvatnu garanciju da će “FH Srebrena malina” ispoštovati obveze.

7. Povjerenstvo smatra da Vlada FBiH nije na adekvatan način nadzirala rad FUCZ-a.

8. Povjerenstvo za sigurnost PD Parlamenta FBiH na osnovu dostavljenih informacija utvrdilo je da je FUCZ propustila osigurati jamstva za izvršenje svih kupoprodajnih ugovora koji su zaključeni u periodu stanja nesreće, a avansno plaćeni.

9. Temeljem dostupnih informacija i s obzirom na to da je više od 30 dana proteklo od ugovorom definiranog roka za dostavljanje respiratora, a s obzirom na to da ne postoji aneks ugovora kojim bi bio produžen rok za isporuku, Povjerenstvo za sigurnost predlaže Zastupničkom domu Parlamenta FBiH da traži od Vlade FBiH da u skladu sa Zakonom o obligacijskim odnosima hitno ispita mogućnost raskida ugovora koji je potpisan sa “FH Srebrena malina”.

10. Povjerenstvo za sigurnost predlaže Zastupničkom domu Parlamenta FBiH da zahtijeva od Vlade FBiH hitno i neodgodivo razrješenje dužnosti direktora FUCZ-a Fahrudina Solaka kao najodgovornijeg za provedene nabavke u periodu stanja nesreće.

11. Povjerenstvo za sigurnost predlaže Zastupničkom domu Parlamenta FBiH da hitno pripremi zakonsku legislativu kojom bi se nadležnost civilne zaštite FBiH prenijela na Federalno ministarstvo unutarnjih poslova.

12. Povjerenstvo za sigurnost predlaže Zastupničkom domu Parlamenta FBiH da traži od ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH izvršenje sveobuhvatne revizije rada FUCZ-a.

(Izvor: Klix.ba)

Share.

Comments are closed.