HSP MOSTAR: Grad Mostar jedna izborna jedinica

Gradska podružnica Mostar HSP-a BiH održala je danas tematsku sjednicu na kojoj su razmatrani prijedlozi mogućih izmjena Izbornog zakona Bosne i Hercegovine, a koji se odnose na izbor vijećnika u gradsko vijeće Grada Mostara.

Iz Gradska podružnica  je  još jednom pozdravila odluku Ustavnog suda BiH, kojom se usvojio  zahtjev Kluba izaslanika hrvatskog naroda u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH , za promjenom načina izbora članova Gradskog vijeća.  Također, Gradska podružnica čestita predsjedniku FBiH generalu Živku Budimiru koji je 2007., kao gradski vijećnik, pokrenuo peticiju za izmjenu Izbornog zakona Grada Mostara i sa drugim tadašnjim vijećnicima uspio prikupiti više od 7000 potpisa potpore.

"Naime, došadašnji način izbora gradskih vijećnika bio je u suprotnosti sa člankom 25.b Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, tako da je izjednačio četiri glasa iz izborne jedinice „jugozapad“ sa jednim glasom iz izborne jedninice „jugoistok“. Gradska podružnica HSP-a BiH nakon razmatranja svih prijedloga jednoglasno je zauzela stav da Grad Mostar treba biti jedna izborna jedinica, te da u gradskom vijeću moraju biti zastupljeni najmanje po pet vijećnika iz svakog konstitutivnog naroda i jedan iz reda ostalih, a da se ne određuje najveća kvota  iz konstitutivnih naroda.
Gradska podružnica  drži da se članak 19.7, a  koji se odnosi na posredan izbor Gradonačelnika Mostara  ne mijenja, jer taj članak nije dio presude Ustavnog suda BiH. Gradska podružnica traži od koalicija dva HDZ-a , SDA i SDP-a da u Parlamentarnoj skupštini BiH žurno donesu izmjene Izbornog zakona BiH, kako bi Grad Mostar bio jedna izborna jedinica i prestao biti grad slučaj", stoji u priopćenju Gradske podružnice HSP BiH, kojeg potpisuje predsjednik Lazo Rajič. /republikainfo.com/

 

Komentari:

No comment.

Pravo

Top teme

 

Trach

Promo

Kolumna