Seminar u Međugorju 'Vodič kroz Lisabonski sporazum'

Objavljeno Petak, 01 Srpanj 2011 13:56

Zastupnici Narodne stranke Radom za boljitak danas su u Međugorju bili sudionici na seminaru ''Vodič kroz Lisabonski sporazum'', čiji je organizator Vanjskopolitička Inicijativa BH. Zastupnicima političkih stranaka sa svih razina vlasti predstavljen je detaljan pregled utjecaja Lisabonskog sporazuma na Europsku Uniju i na države poput BiH, koje su potencijalni kandidati za članstvo u Uniji.

"Počašćeni smo pozivom na ovakav jedan seminar, gdje se iz prve ruke možemo upoznati sa svim aspektima Lisabonskog sporazuma, naročito kada je riječ o rješavanju pitanja institucionalnog funkcioniranja Europske unije, ljudskim pravima i Povelji o temeljnim pravima koje BiH, kao zemlja koja teži članstvu u ujedinjenoj Europi ,mora itekako dobro proučiti. Iz perspektive zastupnice Narodne stranke Radom za boljitak u PSFBiH moram istaknuti kako nam ovakvi i slični seminari mogu samo pomoći u daljnjem radu i ostvarenju zajedničkih ciljeva kao što su ekonomski oporavak, izlazak iz krize i približavanju naših standarda standardima Europske Unije’’ izjavila je Marija Antić, zastupnica Boljitka u PSFBiH.

Vodič kroz Lisabonski sporazum je treći od ukupno četiri planirana seminara koja Vanjskopolitička Inicijativa BH želi realizirati sa zastupnicima poitičkih stranaka u BiH, a obuhvaća prezentacije o ključnim područjima institucionalnog razvoja, proširenje polja suodlučivanja između Europskog parlamenta i Vijeća, novu ulogu državnih parlamenata u sklopu novih odredbi u Sporazumu, promjenu prirode predsjedavanja EU sa stvaranjem stalnog Predsjednika EU, novu arhitekturu za upravljane vanjskom politikom EU koja proizlazi iz izmjene uloge Visokog predstavnika te uspostavljanje Europske službe za vanjsko djelovanje.

 

Komentari:

Download SocComments v1.3