Od 1. srpnja skuplja električna energija Elektroprivrede BiH

Regulatorna komisija za električnu energiju u FBiH-FERK na današnjoj IX redovnoj sjednici razmatrala je izvješća i komentare na izvještaje sa formalnih rasprava u trećem tarifnom postupku za Javno poduzeće Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo i to po zahtjevu za odobrenje tarifa za djelatnost proizvodnje električne energije, za djelatnost distribucije električne energije, za djelatnost opskrba električnom energijom prvog reda, te po prijedlogu tarifnih stavova za korisnike distributivnog sustava i tarifnih stavova za prodaju električne energije nekvalificiranim (tarifnim) kupcima ovog javnog poduzeća.

U skladu sa tim, donesena su rješenja o odobravanju potrebnog prihoda za djelatnosti: proizvodnja električne energije, distribucija električne energije i opskrba električnom energijom prvog reda.

Na osnovu Uredbe o korištenju obnovljivih izvora i kogeneracije utvrđena je i referentna cijena proizvodnje od 8,10872 feninga/kWh, koja predstavlja proizvodnu cijenu električne energije u Federaciji BiH, koja se dobije kao ponderisana vrijednost prosječnih cijena proizvodnje JP EP BiH d.d.-Sarajevo i JP EP HZ HB d.d. Mostar odobrenih od strane FERK-a.

Na osnovu donesenih rješenja o odobravanju potrebnih prihoda, te troška nabavke, kao i troškova prenosa, rada NOS-a i troškova pomoćnih usluga (čije cijene utvrđuje DERK) doneseni su tarifni stavovi za korisnike distributivnog sistema i tarifni stavovi za nekvalifikovane (tarifne) kupce.

Odlukom o tarifnim stavovima za prodaju električne energije nekvalifikovanim (tarifnim) kupcima na području opskrbe JP Elektroprivreda BiH d.d.-Sarajevo ukinuto je sezonsko diferenciranje (ljetno-zimsko), dok je zadržano dnevno diferenciranje (veća dnevna tarifna-manja dnevna tarifa).

Navedenom odlukom povećanje cijene električne energije za JP Elektroprivreda BiH d.d. -Sarajevo iznosi u prosjeku 11,40%.

- za kategoriju 110 kV i više prosječna cijena je 9,79 pf/kWh, što predstavlja povećanje za 12,72%;
- za kategoriju potrošnje 35 kV prosječna cijena je 12,60 pf/kWh, što iznosi povećanje za 11,45%;
- za kategoriju potrošnje 10 kV prosječna cijena je 15,05 pf/kWh, što predstavlja povećanje za 9,84%;
- za kategoriju potrošnje domaćinstva prosječna cijena je 14,27 pf/kWh, što je povećanje za 15,77 %;
- za kategoriju potrošnje ostala potrošnja na 0,4 kV prosječna cijena je 20,01 pf/kWh, što predstavlja povećanje za 4,98%; te
- za kategoriju potrošnje javna rasvjeta prosječna cijena je 16,31 pf/kWh, što predstavlja povećanje za 2,29 %.

Tarifni stavovi se primjenjuju od 01.07. 2011. godine.

Također, donesena je Odluka o tarifnim stavovima za korisnike distributivnog sistema JP EP BiH d.d.-Sarajevo.

Najveće promjene u troškovima u odnosu na prethodni tarifni postupak koji je proveden 2007. godine su priznati troškovi nabavke uglja, čiju cijenu je odredila Vlada, Odlukom donesenom 04.03.2009.godine, gdje je cijena uglja povećana sa 4,5 KM/GJ na 4,7 KM/GJ za površinski i 5,0 KM/GJ za jamski iskop; povećanje doprinosa za hidroakumulaciju za 100% od 01.08.2009. godine; te porast troškova zarada od 28% potpisivanjem Kolektivnog ugovora između Vlade Federacije BiH i sindikata koji se primjenjuje od 01.01.2008. godine.

Razmatrajući zahtjev JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo u ovom tarifnom postupku, FERK je vodio računa o sveobuhvatnom procesu reforme elektroenergetskog sektora u Bosni i Hercegovini, čiji je cilj ekonomski zdrav i održiv razvitak elektroenergetskog sektora.

FERK je uzeo u obzir principe transparentnosti i ravnopravnosti svih sudionika na tržištu, a prije svega nediskriminaciju prema bilo kojem kupcu električne energije, opredijelivši se za postupno uvođenje međunarodno prihvaćene regulatorne prakse i postupno uvođenje općeprihvaćenih međunarodnih standarda u tarifnom postupku, da bi se izbjegle iznenadne i drastične promjene tarifa u prelaznom periodu, a osobito uzimajući u obzir nepostojanje razvijenih socijalnih mjera, zbog čega je FERK odlučio izbjeći nagle i velike promjene tarifa u prijelaznom periodu, vodeći računa o postupnom ukidanju subvencija između elektroprivrednih djelatnosti, kategorija i grupa potrošnje.

 

Komentari:

No comment.

Glasajte zbog nas

Top teme


 

 

Trach

Promo

Kolumna