HNS SE U SVE MIJEŠA, A NI ZA ŠTO ODGOVORNI Iz EP BiH odgovorili Ljubiću: Zašto Aluminiju EP HZ HB prodaje skupu struju, a ovi ju kupuju

Nakon što je predsjednik Glavnog vijeća HNS-a Božo Ljubić, komentirajući teško stanje u mostarskom Aluminiju, ustvrdio da "Elektroprivreda BiH, daje privatnom poduzeću ArcelorMittal Zenica, struju za 42 eura po MWh, a Aluminij, koji je u njezinom vlasništvu skoro 50 posto, mora nabavljati tu istu struju po 78 eura po megavat satu", stigao je demantij iz Elektroprivrede BiH. ističu da oni Aluminij ne opskrbljuju strujom nego da Aluminiju struju po tom iznosu isporučuje EP HZ HB. Čini se da će agonija Aluminija otvoriti i mnoga, skrivena pitanja. Za podsjetiti je da HNS, odnosno, Odjel za gospodarstvo, nije raspravljao o Aluminiju unatoč inicijativama pojedinih članica HNS-a, a ustvrdili su i da za to nisu nadležni.Prenosimo reakciju iz JP Elektroprivreda BiH:


"Javno poduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo isporučuje električnu energiju za kompaniju Arcelor Mittal Zenica d.o.o. za 2019. godinu po ugovorenoj, godišnjoj cijeni koja prelazi 50 eura/MWh ovisno o ostvarenom dijagramu potrošnje.

Prema tome, netočne su tvrdnje predsjednika Glavnog vijeća HNS-a Božo Ljubić, iznesene nakon sjednice tog vijeća u ponedjeljak u Mostaru kako je cijena električne energije za tu kompaniju od 42 eura/MWh. Tvrtka Arcelor Mittal Zenica d.o.o. nikada nije kupovala električnu energiju od drugih snabdjevača, nego isključivo od JP Elektroprivrede Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo, bez obzira na stanje cijena električne energije na tržištu i svoje obveze po tom osnovu ispunjavala je uredno i u roku. JP Elektroprivreda BiH za 2019. godinu nema zaključen ugovor za isporuku električne energije kompaniji Aluminij d.d. Mostar. Ugovor koji je bio zaključen odnosio se na prvu polovinu 2017. godine s cijenama: od 38 eura/MWh za prvi kvartal 2017. godine, odnosno od 34 eura/MWh za drugi kvartal 2017. godine, što je u okvirima tadašnjih cijena na tržištu električne energije. Činjenica, koju navodi Ljubić da Aluminij nabavlja struju po 78 eura govori tko je odgovorna adresa za stanje u toj kompaniji.

Dosadašnji snabdjevač električnom energijom kompanije Aluminij d.d. Mostar za 2019. godinu je JP Elektroprivreda HZHB d.d., Mostar, a da li je riječ od cijeni za električnu energiju od 78 eura/MWh ili o nekoj drugoj cijeni, to je pitanje ugovornog odnosa između tih dviju kompanija.

Javno poduzeće Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. – Sarajevo zaključuju ugovore za isporuku električne energije samostalno i bez konsultacija s Vladom Federacije BiH, a po cijenama koje su rezultat prilika na tržištu električne energije, vodeći računa o svom poslovanju, ali i o tome da se realiziraju sve obveze iz zaključenih ugovora s partnerima, ugovorena isporuka električne energije, ali i sva plaćanja od partnera za isporučenu električnu energiju.

Na tim principima uspješno je realiziran i ugovor s kompanijom Aluminij d.d. Mostar za prvu polovicu 2017. godine.

Nekorektno je dovoditi Vladu Federacije BiH u svezu s JP Elektroprivreda BiH kada je u pitanju prodaja električne energije bilo kojoj kompaniji, a posebno stavljati u kontekst odgovornosti Vladu FBiH i Elektroprivrede BiH za snabdijevanje el. energijom Aluminija d.d. Mostar.

Ostaje pitanje na koje treba dati odgovor. Ako je cijena električne energije za 2019. godinu za kompaniju Aluminij d.d. Mostar od 78 eura/MWh, a na tržištu su za prvo polugodište 2019. cijene za el. energiju ostvarene značajno ispod tih cijena, posebno za profil potrošnje kakav je u kompaniji Aluminij d.d. Mostar, onda ne treba da čudi stanje u kome je kompanija Aluminij d.d. Mostar, bar kada je u pitanju osiguranje ovog energenta.

Vlada FBiH niti jednoj od elektroprivrednih kompanija ni Elektroprivredi BiH Sarajevo ni Elektroprivrede HZHB Mostar, ne daje instrukcije za nabavkom električne energije za snabdijevanje njezinih potrošača. Takve ingerencije su u isključivoj nadležnosti ovih elektroprivrednih kompanija prema svojim potrošačima, vodeći računa o tržišnim principima svoga poslovanja i korektnim cijenama za električnu energiju za opću dobrobit gospodarstva u Federaciji BiH", zaključuju iz JP Elektroprivrede BiH.


/Republikainfo.com/

Komentari:

No comment.

Lideri

Top teme

 

Trach

Promo

Kolumna