BH novinari traže učinkovitiju pravosudnu zaštitu, da se napad na novinara tretira kao napad na službenu osobu

Upravni odbor Udruge BH novinari danas je predstavio amandmane na kaznene zakone BiH, Federacije BiH, Republike Srpske i Brčko distrikta BiH, kojim traže efikasniju pravosudnu zaštitu novinara i drugih medijskih profesionalaca, izloženih različitim vrstama napada, prijetnji, pritisaka i drugih oblika ugrožavanja sigurnosti.BH novinari u cjelini, uključujući i inicijativu Kluba novinara Banja Luka, od 2015. godine zagovaraju mnogo profesionalniji i posvećeniji rad pravosudnih institucija i policije u otkrivanju počinitelja kaznenih djela prema novinarima i zaštiti njihove sigurnosti u skladu sa standardima EU, Vijeća Europe i OSCE-a.

Na žalost, još nema konketnih pomaka niti unaprijeđenja na području zaštite i sigurnosti novinara, kao ni poboljšanja legistlative koja se odnosi na kaznena djela, rečeno je danas na pres-konferenciji Udruženja BH novinari.

U suradnji s pravnim stručnjacima Udruženje BH novinari je pripremilo set amandmana za izmjenu kaznenog zakonodavstva na svim razinama vlasti u BiH.

O sadržaju amandama i aktivnosti BH novinara u toj oblasti na pres-konferenciji su govorili predsjednik Udruge BHN Marko Divković i članovi Upravnog odbora Siniša Vukelić i Faruk Kajtaz.

Divković je kazao da je Upravni odbor danas iskristalizirao nekoliko prijeloga koje će proslijediti zakonodavnim tijelima na sve četiri razine - BiH, oba entiteta i  Brčko distrikta BiH.

- Prijedlozi idu ka tome da se u zakonodavstva uvede posebna zaštita novinara kada obavljaju  svoju profesiju i način kako da se to tretira. U svim prijedlozima amandmana koji će ići paralamentarcima na svim razinama vlasti stoji da se prijetnje i napadi na novinare gone po službenoj dužnosti,  a ne da se čeka nečiji prijedlog i nečija prijava - kazao je Divković. 

Član UO BHN i predsjednik Kluba novinara Banja Luka Siniša Vukelić rekao je da "novinari ne traže da budu službene osobe već traže da se napad na njih tretira kao napad na službenu osobu".

- U slučaju bilo kojeg fizičkog nasilja, pritisaka, ucjene, prijetnje oružjem ili kojim drugim sredstvima, da se to tretira po službenoj dužnosti, da to nadležni organi gone, istražuju i na kraju procesuiraju kao napad na službenu osobu. Time bi novinari dobili bolju zaštitu, takvi slučajevi bi se brže procesuirali i predviđene su puno veće kazne nego što je dosad bio slučaj. Novinari ovim ne dobivaju privilegiran položaj, već samo traže bolju zaštitu i ono što im je ustavom zajamčeno, a to je sloboda javne riječi i novinarskih prava u ovoj zemlji - kazao je Vukelić.

Naglašava da je veliki broj novinara  napadnut, te da još nije završen slučaj napada na Vladimira Kovačevića, "nije otkriven drugi napadač, ne znaju se motiv ni nalogodavac tog strašnog zločina pokušaja ubojstva".

- Imamo  brojne druge slučajeve u kojim su novinari izloženi strahovitim pritiscima, rade u nehumanim uvjetima za male plaće i ostale stvari koji ovu profesiju dodatno otežavaju. Pozivamo i predsjedavajućeg Predsjedništva BiH Milorada Dodika da ispuni svoje javno obećanje da će to pokrenuti i u RS i na razini BiH - kazao je Vukelić.

Član UO BHN i predsjednik Kluba novinara Mostara Faruk Kajtaz, rekao je da je Udruženje BHN ovu inicijativu pokrenulo na razini cijele BiH, jer je to jedino udruženje koje djeluje na razini cijele BiH.

- Ovo su vrlo važni prijedlozi izmjena zakona. Međutim čini mi se da prava bitka tek predstoji. Defnirali smo neke prjedloge, koji su na fonu zaštite novinara, njihovih prava, a sve u cilju što boljeg i profesionalnijeg obavljanja njihovog posla. Sada treba uslijediti jedno lobiranje među političarima, zastupnicima, na različitim razinama zakonodavne vlasti kako bi ovi zakonski prijedlozi prošli i bili usvojeni. Nadam se da će političari u ovoj zemlji iznaći snage da naprave takav korak i da novinarima izađu u susret, a sami tim i javnosti - kazao je Kajtaz.

Amandmani će idući tjedan službeno biti upućeni svim vladama - Brčko distrikta BiH, oba entiteta i Vijeću ministara BiH.  

Iako u BiH trenutno djeluje pet udruženja novinara u Udruženju BHN očekuju od svih kolega, bez obzira da li su članovi bilo kojeg udruženja ili ne, da podrže amandmane, za dobrobit svih novinara u BiH.

U posljednjih nekoliko godina BH novinari su, u okviru aktivnosti Linije za pomoć novinarima, registrirali 121 kazneno djelo prema novinarima i drugim medijskim profesionalcima. Samo 27 posto tih djela je adekvatno istraženo, procesuirano kod tužiteljstava i sudova u BiH na efikasan način, i u konačnici riješeno u korist medijskih profesionalaca.

(Izvor: Fena)

Komentari:

No comment.

Birači, prasići, jagnjići

Top teme

 

Trach

Promo

Kolumna