ZZO HNŽ: Krajnji rok za markicu srijeda - 28. veljače

Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije već dva mjeseca vrši redovitu distribuciju premije osiguranja (markice) za 2018.godinu. Posljednji dan redovite distribucije premije osiguranja (markice) je 28.02.2018. godine. Kupovinom premije osiguranja (markice) osigurane osobe oslobođene su plaćanja participacije za 134 zdravstvene usluge i to od dana kupovine premije osiguranja (markice) pa do kraja kalendarske 2018. godine. Cijena premije osiguranja je 20 KM, a istu mogu kupiti sve punoljetne osigurane osobe koje posjeduju zdravstvenu iskaznicu/ legitimaciju. Djeca do navršenih 18 godina života oslobođena su plaćanja participacije, odnosno kupovine premije osiguranja(markice) kao zamjene za participaciju.

Po završetku redovite distribucije premiju osiguranja mogu kupiti prvoprijavljeni, tj. osobe koje nisu bile prijavljene na zdravstveno osiguranje u razdoblju redovite distribucije i to najkasnije 30 dana od dana prijave u Poreznu upravu. Djeca koja u 2018. godini navršavaju 18 godina života premiju osiguranja mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene 18-e godine života. Kako bi se umanjila mogućnost stvaranja gužvi tijekom distribucije Zavod je organizirao 15 punktova na području HNŽ na kojima osiguranici mogu uplatiti i preuzeti premiju osiguranja (markicu) te ovjeriti zdravstvenu iskaznicu/legitimaciju.

Uplata premije osiguranja za 2018. godinu vrši se isključivo kod ustanova za obavljanje platnog prometa (pošta, banka) na  depozitni račun ZZO HNŽ/ K broj: 5550000004873298 (Vrsta prihoda 722 611). Osigurane osobe koje premiju osiguranja uplaćuju  jednim nalogom za više osoba, pored naloga za plaćanje trebaju napraviti popis svih osoba za koje uplaćuju premiju osiguranja. Napravljeni popis fizičke osobe trebaju potpisati, a pravne osobe ovjeriti i potpisati.

Popis treba sadržati sljedeće informacije:
- Ime i prezime osobe za koju uplaćuje premiju osiguranja;
- Matični broj (JMBG) osobe za koju uplaćuje premiju osiguranja.
(Republikainfo.com)

Komentari:

No comment.

Neka jedu kolače

Top teme


 

Trach

Promo

Kolumna