Topić na skupštini i konferenciji EZA

Od 30. studenog do 1. prosinca održana je Konferencija o socijalnom dijalogu u Kopenhagenu  (Danska)  a u organizaciji danske sindikalne i socijalne organizacije Krifa i Evropskog centra za radnička pitanja (EZA).

 

Na konferenciji je sudjelovalo dvadesetak sindikalnih i srodnih organizacija a među njima i HKD Napredak iz Bosne i Hercegovine kojeg je predstavljao predsjednik prof. dr. Franjo Topić.

Raspravljalo se o poboljšanju radničkih uvjeta, o zapošljavanju mladih kao i o novim digitalnim tehnologijama. Danska je visoko razvijena zemlja, ali ima i ona različitih problema, a jedan je od njih i prihvaćanje novih useljenika iz Azije.

U nastavku je održana i godišnja skupština EZE na kojoj su podneseni izvještaji o radu tajništva, financijsko i nadzornog odbora. Tajništovo koordinira odnose sa svih 74  članice među kojima je i HKD Napredak.

Najvažniji posao EZE je organiziranje i podrška konferencijama koje se bave radničkim i socijalnim pitanjima. Napredak već godinama organizira slične konferencije. Prošla je bila u lipnju u Zagrebu i bavila se pitanjem obrazovanja mladih koja je dobro ocijenjena od strane Ezinih evaluatora.

U programu za 2018. odobrena su sredstava za Napredak pa će u lipnju 2018. Napredak organizirati sličnu konferenciju u Osijeku pod pokroviteljstvom EZE. Naparedak  orgnaizira ove konferencije u Hrvatskoj, jer EZA, kao član Evropske unije, ne može podržavati konferencije u BiH jer BiH nema ni status kandidata za Evropsku uniju.


No zahvaljujući naporima talijanskog sindikata Radnički kršćanski pokret (MCL), Napredak će biti suorganizator konferencije u Sarajevu u travnju 2018. Tko zna možda će BiH do tada dobiti i status kandidata za EU, što bi stvarno bila jedna lijepa i pozitivna vijest za ovu zemlju. Uz  ovo treba dodati da će MCL s Nparetkom organizirati jednu konferenciju o socijalnom dijalogu u Beogradu u veljači 2018. (Republikainfo.com)

Komentari:

No comment.

Grožđe na vrbi

Top teme


 

Trach

Promo

Kolumna