GLAVNI PRETRES ZA UZDOL: Svjedok pričao što je o zločinu kazao Prozorski bataljun u vrijeme pokolja

Svjedok na suđenju Enveru Buzi: Civili mogu biti kolateralna šteta, ali u ovom slučaju nije tako nego zato što su druge vjere i nacije

 

 

Na Sudu BiH nastavljen je glavni pretres u predmetu Enver Buza, a za zločine počinjene u Uzdolu. Enver Buza je bio komandant Samostalnog prozorskog bataljona Armije BiH koji je sudjelovao u napadu na selo Uzdol 14.09.1993. godine kada su ubijena 29 civila i 12 pripadnika HVO-a. Tada su ubijeni civili hrvatske nacionalnosti u dobi od 10 do 90 godina. 

Na današnjem glavnom pretresu Tužiteljstvo je izvelo jednog svjedoka. Svjedočio je Nermin Emirović, 1955.,  po zanimanju dipl. ing. strojarstva, iz Sarajeva, koji je u vrijeme 'akcije Neretva 93' i pokolja na Uzdolu bio pomoćnik komandanta 6. Korpusa A BiH za sigurnost (bezbjednost).

U to vrijeme komndat 6. Korpusa bio je Salko Bušić, a korpus je pokrivao područje Konjica, Jablanice, dio teritorija Prozora, Fojnice, Busovače, Hadžića i u nekom trenutku je pod njegovom komandom bilo područje čak do Vareša i Gornjeg Vakufa. 

U ispitivanju svjedoka Tuižiteljstvo je predočilo više dokumenata u kojima Vrhovna komanda preko korpusa traži izvještaj o zločinu koji se dogodio na Uzdolu. 

Svjedok Emirović je izjavio kako je sve zahtjeve pretpostavljene komande o izvještaju o zločinima na Uzdolu pa i Doljanima i Grabovici proslijedio u Samostalni prozorski bataljon pod komandom Envera Buze.

Na te zahtjeve nije bilo odgovora pa čak i na ponovljene. Zahtjeve je upućivao iz Vrhovne komande Jusuf Jašarević koji je bio u komadi za sigurnost (bezbjednost).  Prvi zahtjev je stigao odmah par dana iza napada na Uzdol, te ubrzo iza toga još nekoliko puta ponovljeni upiti u kojemu je između ostalog stajalo: „Imamo saznjanja da se dogodio zločin u Uzdolu i dajte nam informacije o tome.“

Nakon više upita stigao je  izvještaj iz Samostalnog prozorskog bataljona. O tom izvještaju svjedok Emirović je kazao: „Dobili smo borbeni izvještaj. Na kraju je stajalo da je ubijeno 60 bojovnika i 30 naoružanih civila. U to vrijeme nisu svi imali uniforme, kako naši tako i na drugoj strani, da tako kažem. Taj termin nije dobar. Ovo je bio pokušaj nekog objašnjavanja. Jasno je da su tu civili poginuli. Civili mogu biti kolateralna šteta, ali u ovom slučaju nije tako nego zato što su druge vjere i nacije.“

Emirović je taj izvještaj koji je dobio proslijedio Vrhovnoj komandi, odnosno, Jašareviću.

Obrana Envera Buze je u ispitivanju svjedoka Emirovića predočila borbeni izvještaj Samostalnog prozorsko bataljona u kojem se na kraju kao zaključak navodi da su o svemu informirani Sefer Halilović, načelnik Generalštaba, Zikrija Suljević i Vehbija Karić.

Nastavak pretresa zakazan je za 21.11.2017. 

(Izvor: Ramski Vjesnik)

Komentari:

No comment.

Šutnja

Top teme

 

Trach

Promo

Kolumna