OSVETA ILI ISTINA NA VIDJELU: Vlada F BiH zbog neriješenih odnosa odustala od zgrade u Mostaru

Federalna vlada odlučila je raskinuti ugovor i obustaviti gradnju nove zgrade Vlade Federacije u Mostaru, te tražiti povrat sredstava. Pored sumnjive kupovine lokaliteta za izgradnju, formalni razlog je nemogućnost dobivanja urbanističke dozvole za izgradnju.

Foto: Ante Vidačak  Vladi F BiH morat će vratiti tri milijuna KM

Naime, prema zaključku Vlade FBiH, ugovor se raskida jer Odjel za urbanizam Grada Mostara još uvijek nije izdao urbanističku suglasnost, iako mu je dostavljena sva potrebna dokumentacija, te pribavljeno mišljenje gradske komisije za davanje stručne ocjene na dostavljeni idejni projekt, kao i mišljenje Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH u vezi s izgradnjom heliodroma na krovu objekta.

Time je višegodišnja trakavica oko kupovine zemljišta u Mostaru radi izgradnje nove zgrade Vlade Federacije došla kraju i mogla bi imati sudski epilog, obzirom da je Vlada zatražila od nadležnih institucija da utvrde je li u dosadašnjem procesu kupovine i priprema za izgradnju bilo elemenata krivičnog djela.

Lokalitet na kojem je zgrada trebala biti izgrađena - bivši hotel Hercegovina kupljen je u prosincu 2007. godine u sumnjivom aranžmanu bez raspisivanja tendera za tri milijuna maraka, odlukom koju je potpisao tadašnji premijer Vlade FBiH Nedžad Branković od firme "Hotel Mostar", većinskog vlasnika Ante Vidačka, člana HDZ-a BiH.

Kako piše AbrašMEDIA.info, firma ''Hotel Mostar'' formirana je par mjeseci prije sklapanja ugovora s Vladom, i to sa familijarnom vlasničkom strukturom – Ante Vidačak 46%, Mirjana Vidačak 11%, Josip i Ana Vidačak 16%, te jedini suvlasnik ne-Vidačak – Ilija Grbić sa nešto više od 9%.

Za sklapanje kupoprodajnog ugovora bio je ovlašten donedavni direktor Zajedničkih službi FBiH Haris Ihtijarević, dok je sam ugovor pripremljen u odvjetničkom uredu Bernardice Čović, supruge predsjednika HDZ-a BiH Dragana Čovića. Neki izvori navode i kako su suvlasnici u firmi ''Hotel Mostar'' bili i Dragan Čović i Miroslav Ćorić, no da su istupili par dana prije potpisivanja ugovora s Vladom, primivši 500 000 KM za svoje udjele.

Rušenjem ostataka hotela Hercegovina, sredinom prošle godine, počela je priprema terena za početak građevinskih radova na zgradi Vlade Federacije u Mostaru koja je trebala riješiti stambeni problem federalnih ministarstva koja rade u privatnim zgradama za čiji najam Federacija godišnje izdvaja skoro milijun maraka. Ipak, nakon što se teren raščistio, sve je stalo.

Šefica odjela za građevinske poslove Službe za zajedničke poslove Vlade FBiH Danica Petrović priznaje kako urbanističke dozvole za Vladin poduhvat nema: "U proteklih godinu i po služba za zajedničke poslove upućivala je niz urgencija gradu Mostaru. Mi još oduvijek od njih nismo dobili službeni pismeni akt." Razlog su neriješeni imovinskopravni odnosi zbog kojih ne može biti izdana urbanistička dozvola.

Načelnica odjela za urbanizam Gradske uprave Mostara, Marina Deronjić, potvrdila je da proces izdavanja urbanističke dozvole još traje, obzirom da ima više zastrana u postupku:"S obzirom da se u postupku pojavljuju određene osobe koje smatraju da trebaju biti uključene u postupak, odjel za urbanizam je pozivao te osobe i taj postupak je još uvijek u tijeku."

Između ostalog, zainteresirana strana je obitelj Miloš čija je kuća neposredno pored lokaliteta na kojem se trebala graditi 17 milijuna maraka vrijedna šestokatna zgrada od 10 000 m2 Federalne Vlade. Također postoje potraživanja stanarskog prava na dva stana koja su prije rata bila u sklopu zgrade na čijem se mjestu trebao graditi novi mostarski dom za Vladu FBiH.

Neriješena potraživanja i nesređeni imovinski odnosi jasno govore protiv Ante Vidačka, koji je ugovorom garantirao da je jedini vlasnik spornog objekta, radi čega mu je iz kase poreznih platiša bilo je isplaćeno tri milijuna maraka. Obzirom na odluku da se ugovor raskine, Federalna vlada će taj novac tražiti natrag.(Izvor: AbrašMEDIA.info)

Komentari:

 

No comment.

Neutralnost

Top teme


 

 

Trach

Promo

Kolumna