NENAMJERNO? Jedan zakon o trošarinama nije isti na hrvatskom, srpskom i bosanskom i to u najznačajnijim dijelovima

Set zakona o trošarinama nije isti na sva tri službena jezika u BIH "Cirkus se nastavlja. Trošarinska koalicija usvojila dva različita teksta zakona na tri jezika. Koji će provoditi?", pita se zastupnica Aleksandra Pandurević.U setu zakona o trošarinama koji je nakon višemjesečne trakavice usvojen u Parlamentu Bosne i Hercegovine nalaze se i Zakon o izmjeni Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u BiH i Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o uplatama na jedinstveni račun u raspodjeli prihoda.

U zabilješki od 18. prosinca, šefica Odjela za izradu i objavljivanje pravnih akata Parlamenta BiH Mira Šrkba - Tomić navodi da su prilikom izrade konačnog teksta Zakona o izmjeni Zakona o sustavu neizravnog oporezivanja u BiH, zaposleni u Ovom Odjelu primijetili da u prijedlogu Zakona na srpskom jeziku u članu 1. kojim se mijenja član 21. stav 3 nedostaju riječi "na posebnom podračunu" koje imaju na bosanskom i hrvatskom jeziku.

"Tijekom iščitivanja Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o uplatama na jedinstven račun i raspodjeli prihoda zaposleni su primijetili da u prijedlogu Zakona na bosanskom i hrvatskom jeziku nedostaju riječi 'na posebne podračune otvorene u Centralnoj banci BiH' koje imaju u prijedlogu zakona na srpskom jeziku", stoji u zabilješci.

Kako je navedeno u zabilješci, u članu 9. stav 2. posljednja rečenica na bosanskom i hrvatskom jeziku glasi: "Rezerva se računa kao suma povrata za sljedeći dan" i na srpskom jeziku: "Rezerva se računa kao suma povrata za sljedeći radni dan", javlja N1. "Da postoje razlike u jezičnim varijantama naprijed navedenih Zakona upoznala sam tajnika Zastupničkog doma Marina Vukoju 12. prosinca 2017. godine, a tajnika Doma naroda Bojana Ninkovića 18. prosinca 2017. godine.

Nakon toga tajnici su mi rekli da se Zakoni pripreme i pošalju na objavu identični kakvi su došli od strane predlagača", stoji u zabilješci koju potpisuje šefica Odjela za izradu i objavljivanje pravnih akata Parlamenta BiH Mira Šrkba - Tomić.
O cijeloj situaciji oglasila se i SDS-ova zastupnica u Parlamentu BIH Aleksandra Pandurević. "Cirkus se nastavlja. Trošarinska koalicija usvojila dva različita teksta zakona na tri jezika. Koji će provoditi?", pita se Pandurević./Republikainfo.com/

Komentari:

No comment.

Bijednici

Top teme


 

 

Trach

Promo

Kolumna