Nalijepite markicu za 2019., još samo 10 dana

Zavod zdravstvenog osiguranja HNŽ/K vrši redovitu distribuciju premije osiguranja (markice) do 1.03.2019. godine. Premija osiguranja (markica) vrijedi za jednu kalendarsku godinu i kupovinom iste oslobođeni ste plaćanja participacije za 134 usluge zdravstvene zaštite.

 

 

 

 

Cijena premije osiguranja je 20 KM po osiguranoj osobi, s tim da su djeca do navršenih 18 godina života oslobođena plaćanja participacije odnosno premije osiguranja (markice) kao zamjene za participaciju. Djeca koja u 2019. godini navršavaju 18 godina života, premiju osiguranja mogu kupiti najkasnije 30 dana od dana navršene 18-te godine života.

 

Uplata premije osiguranja za 2019. godinu vrši se isključivo kod ovlaštenih ustanova za obavljanje platnog prometa (banka, pošta) na depozitni račun Zavoda broj:

 

5550000004873298 (vrsta prihoda 722 611).

 

/Republikainfo.com/

Komentari:

No comment.

Šutnja

Top teme

 

Trach

Promo

Kolumna