50 godina od potapanja Rame

Ove godine navršava se 50. godina od izgradnje HE Rama. U prigodi obilježavanja 50.-te obljetnice prisilnoga raseljavanja iz Rame Općina Prozor-Rama organizira znanstveno-stručni skup pod naslovom Rama i Ramljaci: Od prisilnoga raseljavanja do nove integracije sa starim krajem, koji će se održati u Prozoru 7.12.2018. godine.Općina Prozor-Rama želi obilježiti jednu od većih tragedija koja je nakon četničkoga pokolja u Drugome svjetskome ratu pogodila kako Donju Ramu akumulacijom Jablaničkoga jezera pedesetih godina tako i Gornju Ramu akumulacijom Ramskoga jezera šezdesetih godina prošloga stoljeća obilježiti spomenute obljetnice prisilnoga raseljavanja Ramljaka iz Rame.


Riječ je o znanstveno-stručnome skupu kao jednom od najznačajnijih izvorišta činjenica i spoznaja o vremenu kada su Ramljaci morali napuštati svoje domove i prisilno se seliti u druge, nove i tuđe krajeve, kako one u Bosni i Hercegovini tako i one u Republici Hrvatskoj.


S obzirom da svi mi Ramljaci želimo pronaći i upoznati mnogo toga što je u prošlim vremenima zadesilo naš kraj, ali ne da bismo jadikovali nad nesretnim događajima koji su se dogodili, nego da bismo baveći se njima rasvijetlili načine kako pronaći modele življenja u 21. stoljeću i kako na području naše općine ostvariti gospodarski rast i demografsku obnovu.


Za ovaj Simpozij pripremljena su 24 znanstvena rada koja će biti objavljena u Zborniku radova te će tom prigodom  uz izlaganje autora radova biti predstavljen i ovaj Zbornik.


Teme koje su obrađene:
1. Iščezlo i zaboravljeno poljoprivredno bilje Rame
2. Osvrt na neka društveno-političkai ekonomska pitanja i problemevezane za izgradnju HE Jablanica i HE Ramai na aktivnosti Skupštine općine Prozorna njihovom rješavanju
3. Znanstveni pristup razmatranju pitanjai problema uzrokovanih izgradnjom HERama– Studija slučaja (Case Study) –
4. Organizacija vjerskog života,osnivanje župe Rumboci i izgradnja novihfilijalnih crkava u župi Rama-Šćitnakon izgradnje HERama 1968. godine
5. Izgradnja HE Rama i raseljavanje domicilnoga stanovništva povodom njezine izgradnje
6. Hercegovačko planištarenje na Ljubuši od druge polovine XX. stoljeća do danas
7. Mitski svijet Rame u kontekstu europske mitologije
8. Stočarstvo Rame u prošlosti i sadašnjosti
9. Iseljavanje iz Rame u drugoj polovini 20. stoljeća
10. O iseljenim Ramljacima i gastarbajterima
11. Mikroprostor i modernizacija: planovi Zemaljske vlade u Sarajevu za gradnju brane na Rami i Doljanki početkom 20. stoljeća
12. Može li umjetno jezero privući veći broj stanovnika od broja onih koji su se morali iseliti da bi bilo izgrađeno?
13. Slika okoliša u hidroenergetskim projektima Neretve i Rame ili kako „izravnati“ sve vode ovoga svijeta
14. Geografski smještaj, položaj, stanovništvo i gustoća naseljenosti općine Prozor-Rama
15. „Bijele udovice“ – uloga supruge u ramskoj gastarbajterskoj obitelji
16.  Ostati ili odseliti? Pastoralno-teološke implikacije progona i iseljavanja na primjeru Knjige Jeremije proroka
17.  Ihtiofauna Rame, Ramskog i Jablaničkog jezera
18.  Pošta u Rami
19.  Selidbe naroda u Bibliji
20.  Paralele između stare Rame i nove kulture življenja
21.  Socio-ekonomskakretanja u Prozoru-Rami 2008. - 2017. i mogućnosti demografske obnove
22.  Geomorfološka slika Rame
23.  Školstvo u Rami
24.  Sociološki aspekti migracije Ramljaka u drugoj polovici 1960-ih godina zbog izgradnje HE Rama i njihove integracije u novi zavičaj

/Republikainfo.com/

Komentari:

No comment.

Pravo

Top teme

 

Trach

Promo

Kolumna