Vijeće mladih: Simulacija Gradskog vijeća Mostara

Vijeće mladih Grada Mostara, u suradnji s njemačkom fondacijom SHL i Gradom Mostarom, organizira Simulaciju Gradskog
vijeća Mostara, te po prvi put u Mostaru, daje priliku mladima da razgovaraju i odlučuju o lokalnim pitanjima.Na svečanom otvaranju koje je planirano za ponedjeljak, 29. svibnja, u 9 sati u dvorani Gradske vijećnice Grada Mostara, nazočit će mostarski gradonačelnik Ljubo Bešlić, predstavnici vladinog i nevladinog sektora, međunarodnih organizacija, te zainteresirani građani.

Simulacija je zamišljena na način da 35 mladih iz Mostara na jedan dan sjedne u stolice vijećnika mostarskog Gradskog vijeća te rasprave i donesu demokratskim putem odluke od važnosti za Mostar, a posebno za mlade.

Prije samog zasjedanja Gradskog vijeća, koje je planirano 29. svibnja mladi vijećnici će se tri dana spremati kroz 4 odbora, u sklopu kojih će i pripremiti odluke i projekte, koje će predložiti na zasjedanju Gradskog vijeća.

Mladi koji će sudjelovati u ovom procesu birani su javnim natječajem, a imat će priliku raditi u odborima za Promet, infrastrukturu i urbanizam; Kulturu, volonterizam i obrazovanje; Sport, ekologiju i turizam i Ekonomiju i zapošljavanje mladih.

Cilj je ovog događaja promovirati vrijednosti demokracije, javno donošenje odluka, te osnažiti mlade u provođenju ideja i projekata koje smatraju bitnim za razvoj lokalne zajednice.

Budući da je ovo prvi događaj ovog karaktera u Mostaru, organizatori se nadaju velikoj zainteresiranosti javnosti i brojnim kvalitetnim aplikacijama, kako bi ovaj događaj dobio na značaju.

 

/Republikainfo.com/

Komentari:

No comment.

"Herceg-Bosno u srcu te nosim"

Top teme


 

Trach

Promo

Kolumna