Izborna skupština Saveza općina i gradova 5. svibnja u Čapljini

Šesnaesta sjednica Predsjedništva Skupštine Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine održana je u Tomislavgradu. Na sjednici je donesena Odluka o sazivanju Izborne Skupštine Saveza općina i gradova Federacije BiH koja će biti održana 5. svibnja ove godine u Čapljini.Na sjednici je prihvaćeno izvješće o radu organa i tijela Saveza koji će biti upućeni Skupštini Saveza na razmatranje. 

Predsjedništvo Saveza je u funkciji pripreme sjednice Izborne skupštine razmatralo i prijedloge kandidata za organe i tijela Saveza, a koje je predložila Komisija za izbor i imenovanja.

Predsjedništvo Saveza je dalo suglasnost za potpisivanje Memoranduma o razumijevanju Saveza sa Međunarodnom asocijacijom vodo opskrbnih kompanija (IAWD) i Svjetskom bankom  u svrhu realizacije projekta  ''Platforma za prikupljanje parametara pokazatelja stanja vodovodnih poduzeća u BiH – DANUBIS''.

Članovi Predsjedništva su upoznati i sa aktivnostima Saveza u okviru Sustava obuke za jedinice lokalne samouprave u Federaciji BiH u okviru kojeg je Savez nadležan za obuku izabranih dužnosnika. 

Također, na sjednici je Predsjedništvo Saveza upoznato s informacijom sa sastanka delegacije Saveza sa premijerom Federacije Bosne i Hercegovine kao i sa informacijom sa održanog sastanka sa predstavnicima Federalne uprave za civilnu zaštitu na kojima je raspravljano o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća koje propisuju ukidanje posebne naknade za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća iz sredstava pravnih osoba koje poslodavci izdvajaju u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.

Predstavnici Saveza su istaknuli da bi se ukidanjem posebne naknade za ovu aktivnost u iznosu od 0,5 posto zaustavila daljnja izgradnja sistema zaštite i spašavanja, te bi u narednim godinama došlo do negativnih efekata u organizaciji i opremanju općinskih struktura civilne zaštite.

Na sjednici je bilo riječi i o održanom sastanku predstavnika Saveza sa Federalnim ministrom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na temu Zakona o šumama kojeg je u formi nacrta usvojio Parlament Federacije BiH. /Republikainfo.com/ 

Komentari:

No comment.

Krive drine

Top teme

Trach

Promo

Kolumna