Izaslanici uputili prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Federalnoj vladi

Danas je 35 poslanika u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, predsjedatelju Doma naroda Radoji Vidoviću danas, podnijelo Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi F BiH.Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi Federacije Bosne i Hercegovine od strane 35 izaslanika u Domu naroda Parlamenta Federacije u Bosni i Hercegovini, upućen je danas, 16. siječnja 2013. godine predsjedatelju Doma naroda Radoji Vidoviću.

Pozivajući se na članke Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, kao i Poslovnika o radu Doma naroda Federacije BiH, a koji propisuju način izglasavanja nepovjerenja Vladi FBiH, poslanici su pozvali predsjedatelja da postupi sukladno propisima i prijedlog uputi u proceduru.

Razlozi za izglasavanje nepovjerenja koji su navedeni u Prijedlogu izaslanika su:
    Sadašnji sastav Vlade FBiH nije sukladan parlamentarnoj većini u Domu naroda, formiranoj u lipnju 2012. godine, što je u suprotnosti s općim načelima parlamentarne demokracije;
    Sastav Vlade FBiH u posljednjih 6 mjeseci ne odražava većinsku volju građana i naroda izraženu na Općim izborima u BiH održanim 2010. godine, te Vlada FBiH u svom djelovanju ne izvršava kvalitetno i u cjelini javne interese građana Federacije BiH;
    Vlada FBiH ne nazoči sjednicama Parlamenta FBiH, te iz toga razloga ne sudjeluje u parlamentarnoj debati, čime se devalvira važna Ustavna uloga Parlamenta FBiH kao zakonodavne vlasti u Federaciji BiH;
    Ministri, kao članovi Vlade FBiH (njih 8) su opstruirali rad Vlade FBiH na važnim pitanjima od općeg interesa građana FBiH, neprisustvovanjem sjednicama Vlade FBiH. To se posebice odnosi na postupak razmatranja prijedloga Proračuna FBiH za 2013. godinu, kao i neke važne sustavne zakone;
     Premijer Vlade FBiH je, u nastojanju da izgrađuje odgovornost svakog ministra kao člana Vlade FBiH, suočen sa pojavama opstrukcije 8 ministara u Vladi FBiH (čime su neustavno djelovali, suprotno odredbama članka IV.B.3.7.f.) Ustava FBiH) dostavio Predsjedniku Federacije BiH prijedlog za smjenu 8 ministara u Vladi FBiH;
    Predsjednik Federacije BiH je prije 6 mjeseci svojom odlukom prihvatio ostavku jednog ministra u Vladi FBiH, što je uzrokovalo neustavan sastav Vlade FBiH glede broja članova Vlade FBiH i njene nacionalne strukture.

Poslanici smatraju kako su navedeni argumenti dovoljan razlog za izglasavanje nepovjerenja Vladi FBiH, kako bi se pristupilo imenovanju i potvrđivanju Vlade FBiH u novom sastavu koji će odražavati strukturu sadašnje parlamentarne većine u Domu naroda Parlamenta Federacije BiH, i iskazati punu odgovornost Vlade FBiH prema Parlamentu FBiH i građanima u Federaciji BiH, suglasno Ustavnim mjerodavnostima.

Prema Poslovniku o radu Doma naroda Parlamenta Federacije BiH predsjedatelj je dužan da prijedlog odmah po prijemu dostavi svim poslanicima Doma naroda, predsjedniku i potpredsjednicima Federacije, Vladi Federacije i predsjedatelju Zastupničkoga doma Parlamenta Federacije BiH. /republikainfo.com/

Komentari:

No comment.

Mačke u frižideru...brrr

Top teme

 

Trach

Promo

Kolumna