Federacija se zadužuje s novih 534 milijuna KM

Vlada FBiH je, na današnjoj vanrednoj telefonskoj sjednici, razmatrala zaključivanje predstojećeg 'stand by' aranžmana s MMF-om.

 

Riječ je o Informaciji o kreditnom zaduženju po IV 'stand by' aranžmanu, Tehničkom memorandumu o razumijevanju i Pismu namjere, na osnovu kojih je, za usvajanje u Parlamentu Federacije BiH, pripremljen i Prijedlog odluke o prihvaćanju zaduženja Federacije BiH po IV 'stand by' aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom.

Kako je priopćeno, radi se o zaduženju u iznosu do SDR 225.466.667 (cca. 534.416.876 KM), što iznosi 2/3 od ukupno odobrenih sredstava za Bosnu i Hercegovinu u iznosu od SDR 338.200.000 (cca. 801.625.314 KM), koje će se koristiti za podršku proračunu Federacije u cilju financiranja proračunskog deficita i unapređenja srednjoročne fiskalne održivosti, očuvanja kontinuiteta aranžmana valutnog odbora, uz istovremeno usvajanje politika za rješavanje fiskalnog debalansa, jačanja finansijskog sektora i provođenje dogovorenih fiskalnih reformi.

Kredit se odobrava na rok otplate od pet godina, s 'grace' periodom od tri godine, počev od dana doznačavanja svake tranše (svaka tranša se otplaćuje u osam jednakih kvartalnih rata nakon isteka 'grace' perioda) i promjenjivom kamatnom stopom, koju određuje MMF za SDR (trenutno 1,08 posto godišnje).

Sredstva kredita će se doznačiti proračunu Federacije u periodu od tri godine u tranšama, od kojih će svaka biti utvrđena i doznačena nakon ocjene MMF-a o uspješnosti provođenja programa, putem kvartalnih pregleda kvantitativnih kriterija izvršenja i strukturnih reformi.

Uvjet za sklapanje aranžmana s MMF-om je usvajanje u Parlamentu FBiH Rebalansa proračuna FBiH za 2012. godinu i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za bankarstvo FBiH, a rok da se ovo uradi koji je dao MMF je 7. rujna 2012. godine.
Ovlašćeno je Federalno ministarstvo financija za izvršenje reprogram obveza županija po osnovu III 'stand by' aranžmana s rokom otplate do pet godina i kamatnom stopom jednakoj kamatnoj stopi koja se obračunava za plaćanje obveza prema MMF-u po osnovu IV 'stand by' aranžmana.

Kako se pojasnilo iz Vlade, reprogram ovih obveza je nužan kako bi se izbjeglo proslijeđivanje sredstava žipanijama s JRT Federacije BiH, te njihovo ponovno vraćanje sa JRT županije na račun JRT Federacije BiH. Sa županijama bi se zaključili posebni ugovori o reprogramu obveza po osnovu III 'stand by' aranžmana, te plan otplate prilagodio zakonskim ograničenjima i preferencijama županija u pogledu servisiranja tih obveza, što bi smanjilo administrativne poslove i troškove bankarskih usluga.


Također, u cilju stvaranja pretpostavki za provođenje daljnjih aktivnosti na prikupljanju sredstava planiranih proračunom Federacije BiH za 2012., Vlada FBiH je danas donijela Odluku o zaduženju F BiH putem emisije obvznica, u nominalnom iznosu do 20.000.000 KM. Radi se o 20.000 obveznica, s nominalnom vrijednošću jedne obveznice od 1.000 KM i rokom dospijeća od dvije godine.
Javni poziv za sudjelovanje u ovoj, trećoj emisiji obveznica Federacije, objavljuje se na internet stranicama Federalnog ministarstva financija, agenta emisije i Sarajevskoj berzi vrijednosnih papira d.d. Sarajevo (SASE) najkasnije sedam dana prije dana održavanja aukcije. /republikainfo.com/

Komentari:

No comment.

Birači, prasići, jagnjići

Top teme

 

Trach

Promo

Kolumna