SEECP: Potpuna integracija regije u EU u interesu je Europe

Učesnici summita Procesa suradnje u jugoistočnoj Europi (SEECP), koji je danas održan na Jahorini, usvojili su zajedničku deklaraciju kojom su potvrdili punu posvećenost sveobuhvatnoj regionalnoj surdnji i zajedničkim aktivnostima među članicama SEECP-a, kao prekretnica za razvoj stabilnosti i prosperiteta u regiji.Učesnici summita čvrsto vjeruju u zajedničku europsku budućnost te su suglasni da se "projekt EU pokazao kao najuspješniji i učinkoviti jamac mira, stabilnosti i napretka u povijesti kontinenta".

"Perspektiva članstva u EU se pokazala kao najsnažniji poticaj za ohrabrenje prijeko potrebnih reformi, kao i najbolji garant trajnom miru, stabilnosti i sigurnosti u regiji", navodi se u zajedničkoj deklaraciji.

Učesnici summita smatraju da samo potpuna integracija cijele regije u EU služi najboljim interesima kontinenta. Zemlje učesnice SEECP-a su u cjelini opredijeljene zajedničkom radu kako bi se učinkovito suočile sa svim sigurnosnim prijetnjama u regiji.

"Sigurnost jugoistočne Europe je glavni preduvjet za sigurnost i stabilnost čitavog kontinenta", suglasni su učesnici samita.

U deklaraciji se naglašava i nužnost koordiniranih napora u borbi protiv nasilnog ekstremizma i terorizma, organiziranog kriminala s fokusom na moderno ropstvo, trgovinu ljudima, prisilni rad, krijumčarenje oružja, pranja novca i korupciju.

Učesnici su uvjereni da izazov ilegalnih migracija može biti prevladan samo zajedničkom suradnjom svih članica SEECP-a i apeliraju na EU da po ovom pitanju nastavi konkretno podržavati regiju.

Smatraju da je jačanje ekonomske suradnje između članica SEECP-a, kao između privreda SEECP-a i EU od najveće važnosti za ekonomski rast, održivi razvoj i napredak jugoistočne Europe.

U dakleraciji se navodi da učesnici Summita u potpunosti shvaćaju potencijalnu prijetnju stabilnosti ekonomskog napretka i održivog razvoja prouzročenog egzodusom velikog broja obrazovnih i stručnih mladih ljudi u naprednije ekonomije.

"Članice SEECP-a smatraju da je od iznimnevažnosti promocija perspektive za mlade, kao i pomoć u unaprijeđenju njihovog napretka u regiji SEECP-a povećanjem ekonomske suradnje i naglašavanjem europske perspektive", navodi se u zajedničkoj deklaraciji.

Učesnici su na kraju izrazili svoje uvažavanje predsjedavanju Sarajeva SEECP-om u periodu 2018/2019 godina i postignute rezultate.

"Događaji i aktivnosti organizirani predsjedavanja Sarajeva SEECP-om su osnažili ulogu SEECP-a i obogatili interakciju između njegovih članica", suglasni su učesnici summita.

Članice SEECP-a su pozdravile predstojaće predsjedavanje Prištine za period 2019/2020 godina. Također se slažu da će Priština preuzeti predsjedavanje SEECP-om bez prejudiciranja prema pozicijama članica o statusu kao i političkoj situaciji.

Članice se također slažu da će Ankara preuzeti predsjedavanje SEECP-om za periodu 2020/2021, a Atina za 2021/2022.


(Izvor: FTV/AA)

Komentari:

No comment.

Lideri

Top teme

 

Trach

Promo

Kolumna