Direkcija za ekonomsko planiranje BiH: Može se očekivati početak privatizacije BH Telecoma i Eroneta

Poslije završene dubinske analize moguće је očekivat početak procesa privatizacije državnih poduzeća BH Telecom i HT Mostar, piše u službenoj informaciji Direkcije za ekonomsko planiranje BiH koja je dostavljena državnim parlamentarcima, a koju prenosi Klix.ba.Perspektive za period 2020.-2022. godine, dokument koji daje proljetni preliminarni pregled predviđanja najznačajnijih ekonomskih kretanja u Bosni i Hercegovini, Direkcija za ekonomsko planiranje BiH je pripremila na osnovu analiza kretanja ekonomskih trendova BiH uzimajući u obzir međunarodne faktore koji utječu na ekonomski razvoj naše zemlje.

Ovaj analitički dokument koji je napravljen za potrebe rada Vijeća ministara BiH zasnovan је nа službenim podacima statističkih sustava i agencija u Bosni i Hercegovini.

Direkcija za ekonomsko planiranje BiH u svom izvješću, kako prenosi Klix.ba, otvoreno je navela da se može očekivati privatizacija telekomunikacijskih kompanija u državnom vlasništvu i to BH Telecoma d.d. Sarajevo i HT Telekoma d.d. Mostar.

 

 

/Republikainfo.com/

Komentari:

No comment.

Mačke u frižideru...brrr

Top teme

 

Trach

Promo

Kolumna