SKANDAL BEZ ODGOVORNOSTI Pacijenti strepe za život zbog nestašice citostatika jer političari kasne s usvajanjem proračuna

S nestašicom citostatika i pratećih lijekova za lakše podnošenje kemoteraopija, onkološki pacijenti u BiH suočavaju se iz godine u godinu. S obzirom na to da im je zbog nemogućnosti da prime odgovarajuću terapiju ugrožen život njihova briga je i više nego opravdana, prenosi Klix.ba.Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije Bosne i Hercegovine proveo je otvoreni postupak javne nabavke lijekova/citostatika u bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. Precizirana su 22 lijeka u okviru 22 LOT-a koja se nalaze na listi lijekova koji se financiraju iz Fonda solidarnosti Federacije BiH.

Predmetni postupak javne nabavke okončan je zaključenjem ugovora za 6 lijekova (LOT-ovi 1, 2, 9, 15, 16 i 20) i poništenjem za 16 lijekova (LOT-ovi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21 i 22).

"LOT-ovi 3, 4, 5, 8, 11, 12, 13, 14, 18 i 21 su okončani poništenjem iz razloga što nije dostavljena nijedna ponuda u određenom krajnjem roku. LOT-ovi 6, 7, 10, 17 i 19 su okončani poništenjem iz razloga što nijedna od primljenih ponuda nije prihvatljiva, dok je LOT 22 okončan poništenjem iz dokazivih razloga koji su izvan kontrole ugovornog organa i koji se nisu mogli predvidjeti u vrijeme pokretanja postupka javne nabavke. Dakle, u ovom slučaju radi se o uobičajenoj i dobro poznatoj proceduri postupanja saglasno odredbama Zakona o javnim nabavkama i Uputstva o načinu objavljivanja obavijesti i dostavljanja izvješća u postupcima javnih nabavki u informacijskom sustavu 'E nabavke'", pojasnili su iz Zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja Federacije BiH.

Trenutno je deficitarno 15 lijekova iz grupe citostatika od kojih je 10 lijekova (Vinkristin, Klorambucil, Melfalan, Tioguanin, Citarabin, Vinblastin, Prokarbazin, Bleomicin, Asparaginaza i Lomustin) deficitarno zbog nemogućnosti zavoda u realiziranju postojeće ugovore o nabavci i isporuci s ugovornim dobavljačima i vođenju novih postupaka javnih nabavki. Razlog je kašnjenje usvajanja proračuna Federacije i Financijskog plana zavoda, zbog čega je zavod bio u potpunoj blokadi.

U tijeku je novi postupak javne nabavke za predmetne lijekove.

"Zavod zdravstvenog osiguranja i reosiguranja FBiH nema zaključene ugovore o nabavci i isporuci zdravstvenim ustanovama, s obzirom na to da, uglavnom zbog relativno niske cijene i malih potrebnih količina, dobavljači nisu iskazali interes za nabavku i isporuku navedenih lijekova, tako da se već duže vrijeme na raspisane javne nabavke za ove lijekove ne prijavljuju zainteresirani dobavljači", pojasnili su.

Važno je naglasiti da osigurane osobe koje imaju suglasnost za liječenje lijekovima čija nabavka se financira sredstvima federalnog fonda solidarnosti, u slučajevima defekture lijekova, koji im se trebaju ordinirati, iste mogu nabaviti vlastitim sredstvima, a Federalni zavod će im utrošena sredstva refundirati u cijelosti.

Iz Federalnog zavoda zdravstvenog osiguranja i reosiguranja ističu da u skladu s pozitivnim zakonskim propisima poduzimaju sve radnje u okviru svoje nadležnosti kako bi osigurali kontinuitet u opskrbi zdravstvenih ustanova lijekovima čiju nabavku financira./Republikainfo.com/

Komentari:

No comment.

Šutnja

Top teme

 

Trach

Promo

Kolumna