Šefovi EU-a vlastima u BiH: Spriječite diskriminaciju i nasilje prema LGBTI osobama

Povodom Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije šefovi misija Europske unije danas su uputili apel i vlastima BiH da promoviraju jednakost i zabranu diskriminacije lezbijki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih osoba u BiH.

 "Današnji dan se u cijelom svijetu obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije. Povodom tog dana, šefovi misija Europske unije u Bosni i Hercegovini žele naglasiti da lezbejke, gay, biseksualne, transrodne i interseksualne (LGBTI) osobe imaju ista prava kao i svi ljudi, uključujući pravo na nediskriminaciju u uživanju ovih prava. Prikladno je da se u 2013. godini, Europskoj godini građana, prisjetimo da su LGBTI osobe ravnopravni građani.

Diskriminacija po osnovu seksualne orijentacije je zabranjena Ugovorom o funkcioniranju Europske unije, kao i Poveljom o osnovnim pravima Europske unije. EU u svojoj spoljnoj politici aktivno promovira zabranu diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, između ostalog i putem Europskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava. Pored toga, 'Priručnik', koji je 2010. godine usvojila radna grupa Vijeća za ljudska prava pomaže institucijama EU, zemljama EU, izaslanstvima EU i svim dužnosnicima EU-a odlučno i proaktivno reagiranje na povrede ljudskih prava LGBTI osoba, kao i da imenuju strukturalne uzroke takvih povreda. U tom kontekstu, šefovi misija Europske unije u Bosni i Hercegovini danas upućuju apel vlastima Bosne i Hercegovine da promoviraju jednakost i zabranu diskriminacije protiv lezbejki, homoseksualaca, biseksualnih, transrodnih i interseksualnih osoba u Bosni i Hercegovini.

Šefovi misija EU u Bosni i Hercegovini, također, potiču vlasti u Bosni i Hercegovini da poduzmu odgovarajuće mjere za sprječavanje i kažnjavanje nasilja protiv LGBTI osoba i da u potpunosti provedu Zakon protiv diskriminacije", stoji u izjavi šefova Misije EU-a u BiH.

Komentari:

No comment.

Pravo

Top teme

 

Trach

Promo

Kolumna