EU daje punu podršku pravima osoba s invaliditetom

Ostvarivanje prava osoba s invaliditetom u BiH bila je tema današnjeg (ponedjeljak, 03. prosinca) sastanka između zamjenika šefa Delegacije EU u BiH, dr. Renze Daviddija i Zijada Arapčića, predsjednika Saveza invalida FBiH, a povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom.Daviddi je tom prilikom izjavio: "Poštovanje ljudskih prava, a posebno prava osoba s invaliditetom, je osnovno načelo EU i preduvjet za zemlje koje žele postati članice Europske unije. Član 21. Povelje EU o temeljnim pravima zabranjuje diskriminaciju po bilo kojoj osnovi, uključujući, ali ne ograničavajući se na diskriminaciju na osnovu spola, rase, boje, etničke ili društvene pripadnosti, invaliditeta, religije i seksualne orijentacije. Čvrsto vjerujemo da osobe sa invaliditetom mogu mnogo doprinijeti društvu i moraju se smatrati ravnopravnim članovima društva".

"Kao što pojašnjavamo u našim godišnjim izvještajima o napretku, BiH se mora uhvatiti u koštac s brojnim ključnim izazovima koji se tiču osoba s invaliditetom. Obveze koje proizlaze iz Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom, čija je potpisnica i BiH, moraju biti provedene. Socijalna davanja moraju biti usmjerena na one kojima su najpotrebnija. Mora postojati integritet u sustavu deklaracija o invalidnosti, a ne diskriminacija zasnovana na invaliditetu", pojasnio je Daviddi.

On je podvukao da se EU snažno zalaže za prava osoba s invaliditetom u BiH te da se osiguravaju sredstva u iznosu od skoro 130.000 eura kao podrška Vijeću osoba sa invaliditetom BiH iz fondova Europskog instrumenta za demokraciju i ljudska prava (EIDHR).

"Namjeravamo osigurati milijun eura za usklađivanje domaćeg zakonodavstva s Konvencijom, kao i još milijun eura za testiranje Socijalnog sustava stanovanja u BiH, iz fondova Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Također razmatramo mogućnost provedbe četvrte faze projekta "Jačanje sustava socijalne zaštite i inkluzije djece u Bosni i Hercegovini (SPIS)" u vrijednosti od 4.1 milijuna eura s posebnim naglaskom na djecu sa invaliditetom", obećao je Daviddi. /republikainfo.com/

Komentari:

No comment.

Pravo

Top teme

 

Trach

Promo

Kolumna