PROJEKT VRIJEDAN POLA MILIJUNA EURA EU pomaže BiH u prevenciji i borbi protiv korupcije

Službena prezentacija projekta 'Jačanje kapaciteta institucija BiH u sprječavanju i borbi protiv korupcije', održat će se u utorak, 16. listopada 2012., u zgradi Parlamentarne skupštine BiH u Sarajevu.Projekt financira EU, a prezentaciju će otvoriti ambasador Peter Sorensen, šef Delegacije Europske unije u BiH i specijalni predstavnik EU-a, kao i Sead Lisak, direktor Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH te Vjekoslav Bevanda, predsjedavajući Vijeća ministara BiH.

Također, na predstavljanju ovog projekta govorit će i ministri pravde Federacije BiH i Republike Srpske kao i predstavnici Vlade Brčko Distrikta.

EU financira projekt 'Jačanje kapaciteta institucija BiH u sprječavanju i borbi protiv korupcijei iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA 2009) u iznosu od 500.000 eura. Projekt predstavlja jednu od niza aktivnosti Europske unije usmjerene na jačanje upravljanja u BiH i nastavak je podrške EU u izradi Strategije za borbu protiv korupcije te uspostavljanju Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH.

Glavni korisnici projekta su Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH, te tijela na razini entiteta i Brčko distrikta koja su određena Zakonom o Agenciji. Pored toga, projektne aktivnosti koristit će i stručnjacima iz sektora zdravstva, obrazovanja, porezne uprave, javnih nabavki, agencija odgovornih za provođenje zakona, te privatnog sektora, na svim razinama u Bosni i Hercegovini. /republikainfo.com/

Komentari:

No comment.

Pravo

Top teme

 

Trach

Promo

Kolumna