Mercedes Bresso pozvala BiH da na putu ka EU objedini funkcionalne državne institucije i lokalnu demokraciju

Tijekom službene posjete BiH, gdje se susrela sa predstavnicima organa vlasti (od 20. do  23. svibnja), predsjednica Komiteta regije EU (CoR), Mercedes Bresko, potvrdila je opredjeljenje Komiteta i ostalih europskih institucija i organa vlasti u BiH da se u bliskoj budućnosti osigura pristupanje EU.


Zajedno sa Stefanom Saninnom, generalnim direktorom Direkcije Europske komisije za proširenje, pozvala je na jačanje mehanizama koordinacije između svih razina vlasti i jaču koheziju radi uspješne pripreme puta ka članstvu u EU.

Mercedes Bresso i Stefano Sanino susreli su se sa političkim liderima u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru, kao i predsjedavajućim Vijeća ministara BiH Vjekoslavom Bevandom, s kojima je razgovarala o ključnim pitanjima europskih integracija i ulozi regije u EU.

Tijekom sastanaka, čule su se jasne poruke o uzajamnoj spremnosti za suradnju političkih entiteta i dalji razvoj lokalne demokracije, što je također vrlo značajno pitanje s obzirom na intenzivne  političke dijaloge koje se trenutno odvijaju u BiH, pred općinske izbore koji će se održati 7. listopada i gdje će Komitet regija sudjelovati u posmatračkoj misiji.


Članstvo u EU, razvoj funkcionalnih državnih institucija i uravnotežena decentralizacija moći u BiH također su bili središnja tema sastanka Radne grupe CoR na zapadnom Balkanu, koji je jučer (utorak) održan u Sarajevu. U zajedničkoj organizaciji CoR i Sarajevske županije, a pod predsjedavanjem Franza Schausbergera, predstavnika pokrajine Salzburg u CoR, sastanak je bio prilika da načelnici općina i lokalni političari iz BiH i država članica EU razmijene iskustva.
Najnovija kretanja u BiH u kontekstu procesa europskih integracija bila su tema razgovora između Fikreta Musića, premijera Sarajevske županije i Petera Sorensena, šefa Delegacije Europske unije u BiH.


U svom obraćanju na početku sastanka, Mercedes Bresso podvukla je ulogu lokalnog razvoja i teritorijalne suradnje pod okriljem snažnih državnih organa: “Izabrani predstavnici na lokalnoj razini najbolji su saveznici nacionalnih političkih lidera kada trebaju objasniti prednosti i obveze koje nosi člantvo u EU i utvrđivanje rješenja, u duhu kohezije cijele zemlje. Od vitalnog je značaja nastavak napora u oblasti proširenja kako bi zemlje Zapadnog Balkana, zajedno s EU, ostvarile korist koju transformacijska snaga ovog procesa može donijeti njihovom društvu i gospodarstvu."
Bresso je ovu priliku iskoristila kako bi najavila mogućnost skorog uspostavljanja zajedničke konsultacijskog povjerenstva između CoR i BiH kako bi se unaprijedila suradnja između regionalnih i lokalnih predstavnika iz BiH i EU.

Obraćajući se partnerima iz BiH, Franz Schausberger, je podsjetio da prema njegvom iskustvu "regije mogu imati kljčna ovlasti, no da bi njihov interes bio izrađen na učinkovit način, potreban im je i čvrst dijalog među državnim vlastima i europskim institucijama".

Na isti način, Stefano Sannino je naglasio da "Komitet regija ima neprocjenjivu ulogu na Zapadnom Balkanu, a naročito u Bosni i Hercegovini, gdje njegova stručnost u višeslojnim vlastima može inspirirati institucionalne i političke lidere u zemlji kako bi govorili jednim glasom u procesu europskih integracija, dok bi angažirali i koordinirali sve pod-državne entitete".

Generalna direkcija Europske komisije za proširenje radi zajedno sa Komitetom regija i pod inicijativom instrumenta za lokalnu upravu kako bi se unaprijedili institucionalni i administrativni kapaciteti u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama u procesu pristupa. /republikainfo.com/

Komentari:

No comment.

Pravo

Top teme

 

Trach

Promo

Kolumna