Završna konferencija kojom se obilježava završetak projekta uvođenja javne interne financijske kontrole u BiH

Delegacija EU u BiH i Projekt tehničke pomoći 'Uvođenje javne interne financijske kontrole u BiH (PIFC)' kojeg je financirala EU, zajednički su organizirali 22. svibnja 2012.u Sarajevu završnu konferenciju projekta, s ciljem predstavljanja rezultata ostvarenih njegovom provedbom.

Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju koji su potpisale BiH i EU u lipnju 2008. godine predviđa uvođenje PIFC-a kao sredstva kojim se osigurava dobro financijsko upravljanje i kontrola na državnoj razini u BiH, u entitetima i nižim razinama vlasti. Ovo, naročito, podrazumijeva razvoj interne financijske kontrole u javnom sektoru, uključujući financijsko upravljanje i nadzor, funkcionalno neovisnu internu reviziju i neovisne sustave eksterne revizije, te usvajanje odgovarajućih zakonskih propisa. Od svibnja 2010. godine, projekt je pružio pomoć pri izradi zakonodavstva i izgradnje kapaciteta u oblasti interne revizije i financijskog upravljanja i kontrole, te proveo obuke za 220 državnih službenika sa svih razina državne uprave.

"Rezultati ostvareni u ovom projektu pružaju snažnu podršku reformi javne uprave, koja predstavlja jednu od prekretnica u procesu europskih integracija zemlje,” izjavio je Holger Schroeder, šef sekcije Operacija Delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini.

Ranko Šakota, direktor Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija i trezora BiH je dodao: “Posebno korisnim smatramo što smo bili u poziciji da, preko konsultanata projekta, razriješimo dvojbe vezane za uspostavu strukture interne revizije”.

Fatima Obhođaš, pomoćnica ministra za Središnju  harmonizacijsku jednicu Ministarstva finanacija Federacije BiH izrazila je “veliko zadovoljstvo projektom, uzimajući u obzir da je projekat pružio pomoć Središnjoj harmonizacijskoj jednici FBiH da pripremi zakonski okvir za segment financijskog upravljanja i kontrole”.
Radmila Trkulja, direktorica Središnje harmonizacijske jedinice Ministarstva financija RS je dodala: “Zadovoljna sam postignutim rezultatima na uvođenju javne interne financijske kontrole u BiH, kada ih promatram u kontekstu krajnjih rezultata provođenja projekta i činjenice da povratak na staro nije moguć”.

Projekat je dao doprinos reformama i racionalizaciji javne uprave zemlje u cilju unaprjeđenja transparentnosti te učinkovitosti u pogledu trošenja javnih sredstava.

“Usprkos nekoliko izazova koje je još potrebno riješiti, projektni tim očekuje visok stupanj održivosti ostvarenih rezultata, s obzirom da je suradnja koju su pružili korisnici projekta bila izvanredna i da je motivacija za provođenje procesa reformi bila na izuzetno visokoj razini“, rekla je voditeljica projektnog tima, Ilse Schuster, ističući da „provođenje najbolje prakse EU u oblasti financijskog upravljanja predstavlja kamen temeljac za budući ekonomski rast“.

Europska unija je financirala ovaj projekat u iznosu od 1.117,080 EUR iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA). Projekat je provodio konzorcij predvođen kompanijom PKF Accountants & business advisers iz Velike Britanije.
 
OSNOVNE ČINJENICE O JAVNOJ INTERNOJ FINANCIJSKOJ KONTROLI

Što podrazumijeva javna interna financijska kontrola?

Javna interna financijska kontrola (PIFC) predstavlja okvir koji je uspostavila Europska komisija s ciljem ostvarivanja dobrog financijskog upravljanja javnim resursima i fondovima EU. PIFC obuhvata internu reviziju, kao i financijsko upravljanje i kontrolu u skladu s međunarodnim standardima i dobrim praksama EU.

Što bi se trebalo postići PIFC-om?

PIFC obuhvaća sve mjere za kontrolu svih državnih prihoda, rashoda, sredstava i obveza. On, u širem smislu, predstavlja internu kontrolu. Suština PIFC-a je u unaprjeđenju odgovornosti i u trošenju javnog novca na bolji način. Sve je veći interes poreznih obveznika koji traže potvrdu da će njihov novac biti utrošen na kvalitetan način i da će rizik od prijevara i korupcije biti sveden na najmanju moguću mjeru. Od rukovodećih u uredima državne uprave se očekuje transparentntnost pri donošenju financijskih odluka i odgovorni za trošenje javnih sredstava na učinkovit način.

Zahtjev za pristupanje EU
Dobro i učinkovito upravljanje javnim fondovima je važan uvjet za pridruživanje Europskoj uniji.

Podrška Europske komisije reformama

Europska komisija u potpunosti podržava tekuće reforme u Bosni i Hercegovini u cilju unaprijeđenja dobrog financijskog upravljanja i boljeg pružanja usluga građanima i poslovnim subjektima. U tom smislu, Europska komisija osigurava sredstva za stručnu pomoć kako bi pomogla provedbu PIFC-a. /republikainfo.com/

Komentari:

No comment.

Pravo

Top teme

 

Trach

Promo

Kolumna