EU projekt 'Reforma financiranja visokog obrazovanja u BiH'

U utorak, 8. svibnja u hotelu Radon Plaza u Sarajevu održat će se Konsultativna konferencija projekta koji financira EU - 'Reforma financiranja visokog obrazovanja u BiH'.

Opći cilj projekta je podrška bh. ministarstva i sveučilišta u poboljšanju sustava financiranja visokog obrazovanja kako bi se više doveli u sklad s trenutnim praksama prostora europskog visokog obrazovanja u sklopu priprema za pristupanje EU. Središnji fokus projektne aktivnosti, koji se odnosi na lokalne partnere - vladu i sveučilišta, je prepoznavanje koji su poticaji/motivacije za svaki od njih, kako bi se promjenili postojeći financijski aranžmani visokog obrazovanja, a zatim da podrži implementaciju poboljšanih financijskih kriterija i procesa, zajedno s procjenom njihovih financijskih implikacija tijekom narednog srednjoročnog perioda. 

"Reforma financiranja visokog obrazovanja u BiH" je 24-mjesečni projekat koji financira Europska unija putem Instrumenata za pretpristupnu pomoć (IPA 2009) sa u iznosu od 1.473.500,00 EUR. Projekt provodi konzorcija na čelu sa Hulla & Co Human Dynamics u partnerstvu sa ABU Consult Berlin GmbH (DE), Međunarodnim institutom za planiranje obrazovanja (IIEP-UNESCO (FR), Njemačkom službom za akademsku razmjenu (DAAD) i Institutom za hidrotehniku Građevinskog fakulteta Sarajevo (BiH). /republikainfo.com/

 

Komentari:

No comment.

Pravo

Top teme

 

Trach

Promo

Kolumna