Pomoć BiH kroz projekt 'Parlament za Europu'

Specijalni izaslanik EU-a (EUSR) razvio je projekt 'Parlament za Europu' s ciljem da parlamentarcima iz BiH pruži pomoć u ispunjavanju zahtjevnih zakonodavnih programa koji proizilaze iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.

Prva tri ciklusa projekta bila su namijenjena poticanju aktivnog, informiranog i konstruktivnog angažmana domaćih parlamentaraca u procesu integracija u EU. Svrha projekta je da BiH parlamentarci bolje razumiju svoju vitalnu ulogu u pomaganju Bosni i Hercegovini da ispuni zahtjeve za pristupanje Europskoj uniji i iskoristi pogodnosti koje donosi proces pridruživanja.

Prvi ciklus projekta “Parlament za Europu” sastojao se od sedam sjednica održanih između studenog 2008. i lipnja 2009. godine, drugi ciklus se sastojao od šest sjednica održanih između studenog 2009. i svibnja 2010. godine, dok se treći ciklus projekta održao između veljače i lipnja 2011. godine i sastojao se od šest sjednica. Svaka sjednica je bila posvećena određenoj temi usko povezanoj sa implementacijom SSP-a i prioritetima iz Europskog partnerstva. Ove sjednice su se sastojale od kolegijalnih razgovora sa istaknutim članovima Europskog parlamenta, predstavnicima zakonodavnih tijela država članica, te donosiocima odluka u EU sa širokim iskustvom u procesu pridruživanja. Sjednice su služile za informiranje i motiviranje zakonodavaca sa nivoa države, entiteta i Brčko distrikta.

Učešće informiranih i zanimljivih govornika iz država članica EU je i u javnosti pomoglo unaprijediti razgovor o izazovima i koristima europskih integracija, čime je poboljšan kvalitet izvještavanja medija o EU pitanjima, te kvalitet općeg dijaloga.

Među značajnim govornicima iz EU su bili: g. José Manuel Barroso, Predsjednik Europske komisije; g. Štefan Füle, Europski povjerenik za proširenje i susjedske odnose Europske unije; dr. Miroslav Lajčak, bivši Specijalni predstavnik Europske unije u BiH i sadašnji direktor za Rusiju, zemlje Istočnog susjedstva i Zapadnog Balkana, EU Službe za vanjske poslove; dr. Pierre Mirel, direktor za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Srbiju i Kosovo, Generalna direkcija za proširenje, Europska komisija; dr. Lluís Maria de Puig, predsjednik Parlamentarne skupštine Vijeća Europe; dr. Giuliano Amato, bivši premijer Italije; dr. Valentin Inzko, bivši Specijalni predstavnik za Europsku uniju u BiH i sadašnji Visoki predstavnik u BiH; g. Dimitris Kourkoulas, bivši šef Delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini i sadašnji direktor za politiku proširenja i komunikaciju i dr. Renzo Daviddi, bivši šef europskog ureda za vezu Europske komisije na Kosovu i zamjenik šefa Delegacije EU u BiH.

S obzirom na ogroman značaj regionalne suradnje, projekt “Parlament za Europu” je između ostalih također bio domaćin bivšem predsjedniku susjedne Republike Hrvatske, Nj.E. Stjepanu Mesiću i g. Аndreju Plenkoviću, bivšem državnom tajniku za europske integracije u Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske i sadašnjem zastupniku u Hrvatskom saboru.


Teme o kojima se razgovaralo na sjednicama omogućile su detaljan pregled nekoliko pitanja vezanih za proces europskih integracija. Konkretno, teme su se ticale uloge parlamenata u procesu integracije u EU, te odnosa između zakonodavne i izvršne vlasti, uloge Zajedničkog povjerenstva za europske integracije u procesu pristupanja i provedbi SSP u BiH, suštine dokumenata Europskog partnerstva i njihovog značaja za proces pristupanja, i uslova za liberalizaciju viznog režima. Teme su uključivale i ulogu javne uprave u procesu pristupanja EU, ljudska prava i zaštitu manjina, borbu protiv korupcije, reformu elektroenergetskog sektora, zajedničko tržište EU, ulogu sektora malih i srednjih preduzeća u ekonomskom razvoju, te Zajedničku poljoprivrednu politiku kao osnovu europske politike i programa ruralnog razvoja.

Nakon svakog ciklusa projekta “Parlament za Europu” provodi se anketa među učesnicima, gdje parlamentarci ocjenjuju različite aspekte projekta, kao što su teme, govornici i organizacija. Zbog izvanrednih rezultata ankete i interesa učesnika smo pokrenuli i četvrti ciklus projekta “Parlament za Europu”.

Cilj četvrtog ciklusa je da pozovemo parlamentarce koji do sada nisu prisustvovali sjednicama “Parlament za Europu”, kao i one koji se u svojim parlamentima direktno bave zakonodavstvom vezanim za proces europskih integracija, kako bi podržali njihov rad na približavanju BiH članstvu u EU.

Novi ciklus počiva na sličnom konceptu kao i prethodna tri. Sastojat će se od četiri sjednice koje će se održati između ožujka i lipnja 2012. godine i obuhvatit će sljedeće teme: obaveze BiH koje proizilaze iz posljednjeg Izvještaja Europske komisije o napretku BiH i pisma Povjerenika Fulea predsjedavajućem Vijeća ministara BiH; uslovi za uspješan zahtjev za članstvo BiH u EU, te program integracija BiH u EU. Grupa od 32 zakonodavca iz parlamenata sa nivoa države, entiteta i Brčko distrikta će učestvovati u kolegijalnim razgovorima sa pozvanim govornicima iz EU institucija i država članica EU, koji će podijeliti svoje iskustvo u polju specifičnih pitanja vezanih za europske integracije.

U sklopu prva tri ciklusa projekta “Parlament za Europu”, pet sjednica je planirano i sprovedeno kao studijska putovanja u pet država članica EU, i to: Austriju, Mađarsku, Sloveniju, Belgiju i Njemačku. Četvrti ciklus projekta će ponuditi dvije sjednice kao studijska putovanja u inozemstvu, dok će dvije preostale sjednice biti održane u Sarajevu.

Komentari:

No comment.

Pravo

Top teme

 

Trach

Promo

Kolumna