DALI SMO 15 mil. eura - Međunarodna zajednica apelira na usvajanje revidirane Državne strategije za procesuiranje ratnih zločina

Izaslanstvo Europske unije u BBiH/EUSR, Misija OSCE-a u BiH i Veleposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država apeliraju na Vijeće ministara BBiH da usvoji revidiranu Državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina.


 
Izaslanstvo EU/Ured specijalnog predstavnika EU u BiH, Misija OSCE-a u BiH i Velposlanstvo Sjedinjenih Američkih Država (SAD) pozivaju Vijeće ministara da bez odlaganja usvoji revidiranu Državnu strategiju za rad na predmetima ratnih zločina.

Izmjene i dopune Državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina nužne su zbog postojanja velikog broja neriješenih predmeta ratnih zločina, čega su svjesni svi relevantni akteri. Revidirana Strategija predstavlja najbolji način za njihovo okončanje do 2023. godine, što je preduvjet za postizanje pomirenja, stoji u njihovom zajedničkom priopćenju.

Kako se ističe, cilj revidirane Strategije je da Sud BiH i Tužiteljstvo BiH usmjere svoje kapacitete na najsloženije predmete, kako bi se osiguralo da počinitelji takvih zločina odgovaraju za svoja djela.

Manje složene predmete treba ustupiti pravosudnim institucijama u entitetima i Brčko distriktu BiH, kako bi se omogućilo Tužiteljstvu BiH da svoje resurse usmjeri na istraživanje, optuživanje i procesuiranje pred Sudom BiH. Kako je Misija OSCE-a u BiH više puta naglasila u svojim javnim izvješćima i priopćenjima, sudovi i tužiteljstva u entitetima i Brčko distriktu BiH pokazali su da imaju kapacitete za procesuiranje ustupljenih predmeta na pravedan i učinkovit način.

Financijska podrška EU kroz IPA fondove u iznosu od 15 milijuna eura, kao i kontinuirani rad Misije OSCE-a na izgradnji kapaciteta i praćenju rada pravosuđa, vremenom su ojačali kapacitete tužiteljstva i sudova u cijeloj BiH za procesuiranje ovih predmeta.

Svaka zapreka ili odlaganje usvajanja revidirane Državne strategije usporava postizanje pravde, što negativno utiče na žrtve ratnih zločina, kao i osumnjičene ili optužene za počinjenje tih zločina. Stoga je hitno usvajanje revidirane Državne strategije ključno za sveukupni napor ka učinkovitom postizanju pravde i kažnjavanju počinitelja ratnih zločina.

Izaslanstvo EU/Ured specijalnog predstavnika EU u BiH, Misija OSCE-a u BiH i Veleposlanstvo SAD-a podsjećaju političke lidere i institucije u BiH na najnoviju Deklaraciju o ratnim zločinima u okviru Berlinskog procesa koju je BiH potpisala na Summitu o Zapadnom Balkanu u Londonu 10. srpnja 2018. godine, čime se obvezala na pružanje pune podrške domaćim sudovima i tužiteljstvima u procesu dovođenja počinitelja pred lice pravde i u procesuiranju neriješenih predmeta bez odlaganja.

To podrazumijeva rad na smanjenju broja neriješenih predmeta, uz primjenu jedinstvenih standarda bez diskriminacije. Osim toga, zaključcima s posljednjeg ministarskog sastanka u okviru Strukturnog dijaloga o pravosuđu između EU i BiH, održanog 2. srpnja 2018. godine, je eksplicitno predviđeno usvajanje revidirane Strategije na sjednici Vijeća ministara zakazanoj za sljedeći dan, stoji u zajedničkom apelu prema Vijeću ministara BiH.

Udruženja protiv

No, na  ovaj apel reairali su iz Udruženja Žrtava i svjedoka genocida i Udruženja Pokret 'Majke enklave Srebrenica i Žepa', u zajedničkom priopćenju kojeg potpisuju predsjednici ovih udruga Murat Tahirović i Munira Subašić, tražeći da se revidirana strategija - ne usvoji.

U svojoj reakciji, a kako su naveli, "povodom pritisaka za usvajanje revidirane Strategije za procesuiranje ratnih zločina", iz ovih udruga ističu:
 
"Predložena revidirana strategija za progon ratnih zločinaca ne treba biti usvojena od strane Vijeća ministara BiH dok se ne izvršene izmjene i dopune navedene strategije.
Prethodna strategija je od onih, koji su je kreirali, proglašena propalom strategijom, a upravo je svoj kolaps doživjela zbog toga što njezini kreatori nisu odredili prioritetne predmete i predmete koji bi se rasporedili unutar pravosudnog sustava BiH.
Danas se nudi isti scenarij, prvo da se usvoji revidirana strategija od strane VMBiH, a onda da se odrede prioriteti i predmeti koji bi se sa tužiteljstva BiH prebacili na niže razine.

Serge Brammertz, glavni Tužitelj MICT-a je u svom izvješću Vijeću sigurnosti UN-a kritički naglasio da se "predmeti Pravila puta ne rade od strane tužiteljstva BiH i smatramo da se navedeni predmeti trebaju HITNO uzeti u obzir i jasno inkorporirati u predloženu strategiju".

Žrtve su prioritetno zainteresirane za dobivanje nove strategije, ali usvajati strategiju koja je identična propaloj strategiji predstavlja prst u oko žrtvama.

Pozivamo sve zainteresirane strane koje imaju interes i uticaj da još jednom analiziraju predloženu revidiranu strategiju kako bi se uvjerili da je identična prethodnoj - propaloj strategiji. S toga ih pozivamo da izvrše izmjene i dopune i da ispoštuju mišljenje žrtava, a do tada da VMBiH ne usvaja revidiranu strategiju".


 /Republikainfo.com/

 

Komentari:

No comment.

Izvor sukobi i nezgode jednog naroda

Top teme

 

Trach

Promo

Kolumna